Google+

kategóriák

kosár

üres a kosár

Könyv > Jog >

darab / oldal:
találatok: 390db
kép feltöltés ideje/ szerző/ megnevezés/ ár
Tóth J. Zoltán : A halálbüntetés intézményének egyetemes és magyarországi jogtörténete
Suhayda János : A magyar polgári törvénykezés rendszere az országbírói értekezlet által megállapított ideigleines törvénykezési szabályokhoz alkalmazva
Dr. Láday István : Útmutató az ügyvédi vizsgálatra
1 000 Ft
Kassics Ignati(us) [Ignác] : Enchiridion seu exctractus benignarum normalium ordinationum regiarum […] 1-3. köt.
20 000 Ft
Kassics Ignati(us) : Praxis Juridica civilis, et stylare juristarum latino hungaricum […] Pars 1-2. [egybekötve]
9 000 Ft
Krajner Imre : A' magyar nemes jószág' természete Verbőczi koráig, tekintettel a’ külföldi jogokra.
Horváth Barbara : A Géniusz pere
1 800 Ft
Friebeisz István : Törvény-tanító a köznép használatára
Karvasy Ágost : A közrendészeti tudomány
Fogarasi János, alsóviszti : Magyar Közpolgári Törvénytudomány elemei
Angyal Pál : A becsület védelméről szóló 1914 : XLI. T.-cikk
Földi András - Hamza Gábor : A római jog története és institúciói
3 200 Ft
Erdődy Gábor :
Berényi Sándor, Dr. : Útmutató örökségi ügyekben - A törvényesen és végrendeleten alapuló öröklési jog vázlatos ismertetése.
Hamza Gábor : Az európai magánjog fejlődése
Rácz Lajos (szerk.) : Kormányzás és kodifikáció
1 000 Ft
Gaius : Gaius Institúciói - Négy kommentár (Kr. u. II. századból)
Bónis György : Középkori jogunk elemei - Római jog - Kánonjog - Szokásjog
Mezey Barna : Képviselet és alkotmány a középkori Európában
1 000 Ft
Dr. Kiss Eliza : Borjogász. Kézikönyv a gyakorlat számára.
4 500 Ft
Powered by Axio