kategóriák

kosár

üres a kosár

Könyv > Jog >

darab / oldal:
találatok: 406db
kép feltöltés ideje/ szerző/ megnevezés/ ár
Angyal Pál, Degré Miklós, Zehery Lajos : Alaki büntetőjog
3 800 Ft
Hamza Gábor - Földi András : At európai magánjog fejlődésének főbb útjai
1 800 Ft
Móra Imre : Angol-magyar jogi szótár
3 000 Ft
[Virozsil Antal] : Magyarország nyilván- vagy közjoga, mint az az alkotmány eredetétől 1847–48-ig fennállott
Farkas Elek (szerk.) : Legujabb házi titoknok
Grotius, Hugo : A háború és a béke jogáról. De Jure Belli ac Pacis Libri Tres I-III. kötet.
Schön Dezső : A jeruzsálemi per
1 500 Ft
Tárkány Szücs Ernő : Magyar jogi népszokások
A Királyhágómelléki Ref. Egyházkerület ... jegyzőkönyve
3 000 Ft
Grecsák Károly (szerk.) : Uj döntvénytár - A Magy. Kir. Curia, királyi itélőtáblák, nemkülönben más legfelsőbb fokú itélőhatóságok elvi jelentőségű határozatai. 12 kötet.
Az 1865/7. évi törvények gyűjteménye
Damhouder, Joos de  - Bossche, Piet van den : Praxis rerum criminalium, praetoribus, propraetoribus, consulibus... utilis et necessaria. Avctore D. Iodoco Damhouderio Brugensi, equite aurato, I. V. Doctore, quondam caesareo, nunc Hispaniarum Regis Philippi Consiliario... Editio Ultima.
60 000 Ft
Tardos Tibor : Jogászfalva
Iustinian [Jusztinianusz] : Institutiones D. Justiniani ss. Princ. Typis variae; rubris nucleum exhibentibus. Accesserunt ex Digestis tituli de Verborum significatione & Reg. juris.
65 000 Ft
Rankay József : A tartalékos tiszt jogállása és személyes kötelmei a honvédségben
3 000 Ft
Bánó Attila - Loss Sándor - H. Szilágyi István - Zombor Ferenc : Bevezetés a jogszociológiába
Tóth J. Zoltán : A halálbüntetés intézményének egyetemes és magyarországi jogtörténete
Suhayda János : A magyar polgári törvénykezés rendszere az országbírói értekezlet által megállapított ideigleines törvénykezési szabályokhoz alkalmazva
Dr. Láday István : Útmutató az ügyvédi vizsgálatra
Kassics Ignati(us) [Ignác] : Enchiridion seu exctractus benignarum normalium ordinationum regiarum […] 1-3. köt.
Powered by Axio
Telefon:+36 1 317-50-23
E-mail:info@muzeumantikvarium.hu
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár