kategóriák

kosár

üres a kosár

Könyv > Jog >

darab / oldal:
találatok: 434db
kép feltöltés ideje/ szerző/ megnevezés/ ár
Az 1939. évi törvények gyűjteménye. [zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról]
GEORCH Illés, ettre-karchai : Honnyi törvény. Öszve-szedegette - -. 1. köt.
Kiss Gergely : Abbatia Regalia - Hierarchia Ecclesiastica
1 600 Ft
Mikó Imre : Változatok egy témára - Nemzet és nemzetiség
600 Ft
Bertényi Iván : Szepesi Jakab országbíró - A magyar királyi kuriai biráskodás történetéhez a XIV. században
Somló Bódog : Állami beavatkozás és individualizmus
Szontagh Vilmos : Adalékok a magyar főkegyúri jog kérdéséhez és a jogfolytonosság problémájához.
3 000 Ft
Földváry Elek : Törvényszéki orvosszakértői eljárás
Prokopovszky Dániel : Törvényes és politikai vizsgálat a vegyes házasságok ügyében honunkban fenlévő legujabb kérdésekre nézve, mellyet politikus és egyházi férfiak használatára följegyzett egy hazafi.
Szabad György (szerk.) : A magyar országgyűlés 1848/49-ben  (Dedikált)
Szilágyi Miklós : Néphagyomány-népi mentalitás-állami igazgatás az orvhalászat tükrében
1 500 Ft
Kállay István : A városi önkormányzat hatásköre Magyarországon 1686-1848
Trócsányi Zsolt : Az erdélyi fejedelemség korának országgyűlései  (Adalék az erdélyi rendiség történetéhez)
Kolosváry Bálint : A magyar magánjog tankönyve I-II. kötet
Lukács Adolf : A vádaláhelyezés, a közvetlen idézés és a főtárgyalás
Vajna Viktor et al. (szerk.) : A honvédelmi törvény - Magyarázatos kiadás
Lukács Adolf : Büntetőjog (Jegyzetek)
Suhayda János : A magyar polgári anyagi magánjog rendszere az országbírói értekezlet által megállapított szabályokhoz alkalmazva
Negrea Camill : Az ausztriai ált. polg. törvénykönyv örökösödési jogszabályai (Az OPTK. 531-824. paragráfusai magyarázata) / Függelékül a magyar magánjog örökösödési jogrendszerének vázlata.
Zlinszky János : Ius privatum - A római magánjog története
1 400 Ft
Powered by Axio
Telefon:+36 1 317-50-23
E-mail:info@muzeumantikvarium.hu
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár