kategóriák

kosár

üres a kosár

Könyv > Jog >

darab / oldal:
találatok: 447db
kép feltöltés ideje/ szerző/ megnevezés/ ár
Biró Aurél : A Tanácsköztársaság fővárosi karhatalmai
Takács Péter (szerk.) : Államtan. Írások a XX. századi általános államtudomány köréból
A mediáció - A közvetítői tevékenység
3 600 Ft
Hook, Sidney : A szabadság paradoxonai
1 200 Ft
Szádeczky-Kardoss Irma : Báthory Erzsébet igazsága - A koncepció jelei Báthory Erzsébet ügyében
4 000 Ft
Magyarországi rendeletek tára 1919/1. [53. folyam]
4 500 Ft
Márkus Dezső : Magyar magánjog mai érvényben I. köt. - JOGFORRÁSOK, SZEMÉLYJOG, CSALÁDJOG
Moór Gyula : Bevezetés a jogfilozófiába.
1896-dik évi országgyűlési törvényczikkek
3 600 Ft
[Werbőczi István] Werbőcz, Stephano de  : Werbőczius illustratus: sive decretum tripartitum juris consuetudinarii inclyti regni Hungariae
Bárdosi Vilmos - Trócsányi László (Főszerk.) : Magyar francia magyar jogi szótár
4 500 Ft
Kovács Zsuzsanna : Francia jogi szaknyelv - Egyetemi jegyzet a francia közjog tárgyköréből joghallgatóknak és jogászoknak  (szövegek, lexikai és nyelvtani gyakorlatok, szószedet)
Az 1939. évi törvények gyűjteménye. [zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról]
GEORCH Illés, ettre-karchai : Honnyi törvény. Öszve-szedegette - -. 1. köt.
Kiss Gergely : Abbatia Regalia - Hierarchia Ecclesiastica
1 600 Ft
Mikó Imre : Változatok egy témára - Nemzet és nemzetiség
600 Ft
Bertényi Iván : Szepesi Jakab országbíró - A magyar királyi kuriai biráskodás történetéhez a XIV. században
Somló Bódog : Állami beavatkozás és individualizmus
Szontagh Vilmos : Adalékok a magyar főkegyúri jog kérdéséhez és a jogfolytonosság problémájához.
3 000 Ft
Földváry Elek : Törvényszéki orvosszakértői eljárás
Powered by Axio
Telefon:+36 1 317-50-23
E-mail:info@muzeumantikvarium.hu
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár