kategóriák

kosár

üres a kosár

Könyv > Nyelvészet >

darab / oldal:
találatok: 820db
kép feltöltés ideje/ szerző/ megnevezés/ ár
Kristeva, Julia : Desire in Language - A Semiotic Approach to Literature and Art
Hookway, Christopher : Quine: Language, Experience and Reality
2 500 Ft
Sólymos Szilveszter : A Pannonhalmi Kódex (I-III.)
Eco, Umberto : A tökéletes nyelv keresése
Wittgenstein, Ludwig : Logikai-filozófiai értekezés  (Tractatus Logico-Philosophicus)
Crystal, David : A nyelv enciklopédiája
3 000 Ft
Boda István Károly - Porkoláb Judit : A hipertext paradigma a szövegtanban és a stilisztikában
2 400 Ft
Erdődi József - Molnár József (szerk.) : Corpus Grammaticorum Hungarorum
1 500 Ft
Sperber, Dan - Wilson, Deirdre : Relevance - Communication and Cognition
Perloff, Marjorie : Wittgensteins Ladder - Poetic Language and the Strangeness of the Ordinary.
Soltész Katalin, J. : Babits Mihály költői nyelve
2 000 Ft
Benkő Loránd : Az ómagyar nyelv tanúságtétele - Perújítás Dél-Erdély korai Árpád-kori történetéről
1 500 Ft
Pinker, Steven : A nyelvi ösztön
2 800 Ft
Hale, Bob - Crispin Wright (Ed.) : A Companion to the Philosophy of Language
Singh, Simon  : Kódkönyv
Kenesei István (szerk.) : Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVI. - Túl a nyelvfilozófián
2 200 Ft
Módis László : Rövid bibliai héber nyelvtan
A pesti művelt társalgó - Nélkülözhetetlen kézikönyv mindazok számára, kik a társas életben szerepelni akarnak, s a társaságokban magukat megkedveltetni óhajtják.
1 200 Ft
Rorty, Richard M. (Ed.) : The Linguistic Turn - Essays in Philosophical Method
Sebeok, Thomas A. : Semiotics in the United States
Powered by Axio