kategóriák

kosár

üres a kosár

Könyv > Jog >

darab / oldal:
találatok: 445db
kép feltöltés ideje/ szerző/ megnevezés/ ár
Móra Imre : Angol-magyar jogi szótár
[Virozsil Antal] : Magyarország nyilván- vagy közjoga, mint az az alkotmány eredetétől 1847–48-ig fennállott
Farkas Elek (szerk.) : Legujabb házi titoknok
Grotius, Hugo : A háború és a béke jogáról. De Jure Belli ac Pacis Libri Tres I-III. kötet.
Schön Dezső : A jeruzsálemi per
1 500 Ft
Tárkány Szücs Ernő : Magyar jogi népszokások
A Királyhágómelléki Ref. Egyházkerület ... jegyzőkönyve
3 000 Ft
Grecsák Károly (szerk.) : Uj döntvénytár - A Magy. Kir. Curia, királyi itélőtáblák, nemkülönben más legfelsőbb fokú itélőhatóságok elvi jelentőségű határozatai. 12 kötet.
Az 1865/7. évi törvények gyűjteménye
Damhouder, Joos de  - Bossche, Piet van den : Praxis rerum criminalium, praetoribus, propraetoribus, consulibus... utilis et necessaria. Avctore D. Iodoco Damhouderio Brugensi, equite aurato, I. V. Doctore, quondam caesareo, nunc Hispaniarum Regis Philippi Consiliario... Editio Ultima.
Tardos Tibor : Jogászfalva
Iustinian [Jusztinianusz] : Institutiones D. Justiniani ss. Princ. Typis variae; rubris nucleum exhibentibus. Accesserunt ex Digestis tituli de Verborum significatione & Reg. juris.
65 000 Ft
Rankay József : A tartalékos tiszt jogállása és személyes kötelmei a honvédségben
Bánó Attila - Loss Sándor - H. Szilágyi István - Zombor Ferenc : Bevezetés a jogszociológiába
Tóth J. Zoltán : A halálbüntetés intézményének egyetemes és magyarországi jogtörténete
Suhayda János : A magyar polgári törvénykezés rendszere az országbírói értekezlet által megállapított ideigleines törvénykezési szabályokhoz alkalmazva
Dr. Láday István : Útmutató az ügyvédi vizsgálatra
Kassics Ignati(us) [Ignác] : Enchiridion seu exctractus benignarum normalium ordinationum regiarum […] 1-3. köt.
Kassics Ignati(us) : Praxis Juridica civilis, et stylare juristarum latino hungaricum […] Pars 1-2. [egybekötve]
Krajner Imre : A' magyar nemes jószág' természete Verbőczi koráig, tekintettel a’ külföldi jogokra.
Powered by Axio
Telefon:+36 1 317-50-23
E-mail:info@muzeumantikvarium.hu
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár