kategóriák

kosár

üres a kosár

Könyv > Jog >

darab / oldal:
találatok: 445db
kép feltöltés ideje/ szerző/ megnevezés/ ár
Horváth Jenő, Dr. : A szerzetesrendek exemptiója
Lippay Zoltán : Egyesülési jog. sztrájk-törvény. Arató katonák. - A Győrvármegyei gazdasági Egyesület igazgató-válaszmányának átirata Győrvármegye törvényhatósági bizottságához.
1 500 Ft
Vécsey Tamás : Emlékbeszéd Wenzel Gusztáv rendes tagról
1 500 Ft
Ruszoly József : Európa jogtörténete
800 Ft
3 000 Ft
Magyarország magánjogi törvénykönyve - A M. Kir. Igazságügyiminiszter által 1928. március 1-én az országgyűlés elé terjesztett törvényjavaslat.
Moulart Nándor J. :  Az egyház és az állam. I. köt.- A két hatalom eredete, egymáshoz való viszonya, jogai és hatásköre.
Sgardelli, De Caesar : Honvédelmi kötelezettségeink. 2. köt. - A M. Kir. Honvédelmi Minisztérium kiadásában megjelent A-46 jelzésű, a M. Kir. Csendőrség számára rendszeresített becsületügyi szabályzat : lovagias ügyek intézése különös figyelemmel katonai vonatkozásaikra : a reh
Koestler, Arthur : Egy mítosz anatómiája
Gál Farkas : Az úriszék előtt
Magyar Törvénytár. Corpus Juris Hungarici. - 1935. évi törvénycikkek
Timár István - Ries István : A demokratikus államrend és köztársaság büntetőjogi védelméről szóló évi VII. t.c.
Gönczi Katalin - Horváth Pál - Stipta István - Zlinszky János : Egyetemes jogtörténet
Közönséges czéhbéli czikkelyek a’ mesterség űzés végett való társaságok és czéhek számára.
Schwanner Jenő (összeáll.) : Állategészségügyi törvények, rendeletek és elvi jelentőségű határozatok  (Pótkötet)
3 500 Ft
Tower, V.[ilmos]  : A hipnotizmus - elméleti, gyakorlati, pedagógiai, orvosi és büntetőjogi szempontból
Ruszoly József : Európa jogtörténete - Az „újabb magánjogtörténet” Közép- és Nyugat-Európában
800 Ft
Az Alkotmányossági Műhely és Fórum Társaság tagjai : Az évezred köszöntése - Alkotmányosság reményében
Brósz Róbert - Pólay Elemér : Római jog
[Werbőczi István] Werbőcz, Stephano de  : Werbőczius illustratus: sive decretum tripartitum juris consuetudinarii inclyti regni Hungariae
Powered by Axio
Telefon:+36 1 317-50-23
E-mail:info@muzeumantikvarium.hu
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár