kategóriák

kosár

üres a kosár

Könyv > Jog >

darab / oldal:
találatok: 445db
kép feltöltés ideje/ szerző/ megnevezés/ ár
Summaria manuductio ad emendationem fororum judiciariorum in Hungaria :
6 000 Ft
Maine, Sumner Henrik  :  A jog őskora, összeköttetése a társadalom alakulásának történetével, s viszonya az újkori eszmékhez.
Toldy Ferenc (kiadta) :  A magyar birodalom alaptörvényei. - Sylloge legum Hungariae fundamentalium.
Ember Győző :  Az 1848/49-i minisztérium levéltára
4 000 Ft
Moulart Nándor J. :  Az egyház és az állam. I. köt.- A két hatalom eredete, egymáshoz való viszonya, jogai és hatásköre.
Kövy Alexandrum [Kövy Sándor] :  Elementa Jurisprudentiae Hungaricae
Közigazgatási kislexikon :  hatóságok, ügyvédek és a jogkereső közönség számára.
Ruskin János :
10 000 Ft
Deák Ágnes :
Erdődy Gábor :
12 000 Ft
Hajnóczy József : - - közjogi-politikai munkái
Cicero, Marcus Tullius : - - összes perbeszédei
Werbőczy István : -- hármaskönyve - Magyar Törvénytár 1000-1895.
Justinianus : -- institutiói
Werbőczy István  : -.- Hármaskönyve
Márkus Dezső (szerk.) : 1000-1526. évi törvényczikkek
1847/8-ik évi országgyülési törvényczikkek
Powered by Axio
Telefon:+36 1 317-50-23
E-mail:info@muzeumantikvarium.hu
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár