kategóriák

kosár

üres a kosár
nincs bejelentkezve

Mitterpacher [Lajos], Ludovicus : Elementa rei rusticae in usum academiarum Regni Hungariae. Pars I-III.

  • leírás
  • további adatok

Első kiadás.

A három kötet egységes, korabeli, a táblák és gerinc élein kopottas félbőr kötésben. Gyűjteményi bélyegzéssel.

 

Fő művében a szerző a mezőgazdaságtan egész rendszerét írja le. Az első kötet a földműveléssel kapcsolatos növénytermesztésről szó. Elmélyült növénybonc- és állattani fejtegetésekkel alapozta meg a növénytermesztés legfontosabb tudnivalóit. A növénymorfológiai áttekintésben részletesen szól az egyes növények növekedéséről és táplálkozásáról, bemutatja a fontosabb növénybetegségeket, leírja az egyes növényfélék elterjedését és elterjedtségét. Behatóan foglalkozik a növényi és állati eredetű kártevőkkel, az ellenük való védekezés módozataival. Ismerteti az aratás, betakarítás és a cséplés körül adódó legfontosabb teendőket, kitér a gabonatárolás és eltarthatóság egyes kérdéseire. Könyvében külön fejezetet szentel a kertészetnek.

A második kötetben előbb a növényvilág tárgykörébe tartozó szőlőtermeléssel és erdőműveléssel kapcsolatos kérdéseket tárgyalja. Különösen sokat foglalkozik a szőlészet egyes kérdéseivel. A szőlő eredetéről szólva, az erdei szőlőt tekinti az összes kerti-hegyi szőlők anyjának. Akárcsak a szántóföldi növényeknél tette, itt is számba veszi a szőlőfajtákat, leírja és rendszerezi azokat. Később a háziállatok egyes fajait és fajtáit írja le, amelyeket hasznossági szempontok alapján rendszerez, s részletesen leírja a különböző etnikumok egy-egy jellegzetes állatát. Külön fejezetben ismerteti a baromfikat, a hangsúlyt a tyúkra és a libára helyezve. Végül a halászat és a madarászat mellett nem feledkezik meg a méhészet és a selyemhernyó-tenyésztés bemutatásáról sem.

A harmadik kötet a mezőgazdasági termékek feldolgozásáról, az ipari növények termesztéséről, s a korban jellegzetes agráriparokról szól. Ennek keretében részletesen tárgyalja a termelés és felhasználás, a kenyérsütés, a dohánytermelés és szárítás, a borászat (mustkészítés, bortárolás, fejtés), a pálinkafőzés, a szappanfőzés, a méznyerés és a viaszkészítés eljárásait, a technológiai tudnivalókat.

állapot:
kategória: Könyv > Természettudomány > Növénytermesztés, Állattartás >
kategória: Régiség >
kategória: Könyv > Természettudomány > Biológia, Kémia > Botanika >
kategória: Bibliofilia > Első kiadás >
kiadó: Buda, 1779-1794 Typis Regiae Universitatis.
cikkszám / ISBN: 0014630
kötés: egyéb (lásd a leírásban)
oldalszám: [10] + 615 p. ( 1 kihajtható rézm. t. hiányzik).; [16] + 512 p.; [8] + 520 p.
könyv nyelve: latin

további képek

Powered by Axio
Telefon:+36 1 317-50-23
E-mail:muzant@t-online.hu
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár