categories

cart

Cart is empty
You've not logged in

Wick Béla : Szent Ferenc rendjének története Kassán

1,500 Ft
  • description
  • additional information
A lexikon szócikk száraz meghatározása szerint Wick Béla (1873-1955) katolikus egyházi író és művészettörténész. Tudományos kutatói, helytörténészi tevékenysége sem elhanyagolható, hiszen Kassa városával kapcsolatosan kisebb könyvtárnyi, hangyaszorgalommal összebúvárolt munkája jelent meg. Egyháztörténészként a kassai domonkosok és jezsuiták történetének feldolgozása után lehetőséget kapott az ott működő harmadik jelentős szerzetesrend, a ferencesek bemutatására is. Kegyes volt hozzá sorsa, az időközben beállt történelmi változások segítették kiteljesedni kutatói pájáját és életművét. 1938-ban a ferencesek ismét visszatelepedhettek Kassa városába. Akkor és így vált lehetségessé, hogy a ferencesek magukkal hozta és évszázadokat átfogó háztörténeteiket - Historia Domusaikat - áttanulmányozhassa. A ferences provincia és Kassa város levéltárában végzett kutatómunkája meghozta gyümölcsét, megírhatta a Szent Ferenc rendjének története Kassán című tudományos alapossággal dokumentált monográfiáját. Wick Béla életműve - az egyik legjelentősebb felvidéki város, Kassa mindenre kiterjedő bemutatása érdekében végzett munkássága - az eddig kiadott dolgozatainak és könyveinek ismeretében is teljesnek és lezártnak tűnt. A szakmai beteljesedés érzését - ha ez lehetséges - még jobban fokozza a Szent Fererc rendjének története Kassán szerencsés módon előkerült, eddig lappangó kéirata. Az a kézirat, melyet hat évtizedes Csipkerózsika álom után, írója és az egykori kassai ferencesek előtti kései tisztelgésül mégiscsak átnyújthatunk az olvasónak. Sas Péter
condition:
category: Books > Religion > Church history, Theology >
publisher: Múzeum Antikvárium, 2005
item number / ISBN: 9789638664228
binding: paperback
pages: 206
language: Hungarian
Powered by Axio
Telefon:+36 1 317-50-23
E-mail:muzant@t-online.hu
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

cart

Cart is empty