categories

cart

Cart is empty

Books > Archeology >

items / page:
results: 528pc(s)
image / author/ item name/ price
Rubicon 2011/11. - Az avarok
Winkler Gábor : Történeti utakon - Közútjaink emlékhelyei és műszaki emlékei.
2,000 Ft
FERENCZI Sándor : Az egykori Kászonszék régészete – A kászoni székelyek letelepülése és eredete.
5,000 Ft
Hudson, Kenneth : World Industrial Archaeology
1,800 Ft
Ortvay Tivadar : Összehasonlító vizsgálatok a hazai és éjszakeurópai (dán, svéd, norvég) praehistorikus kőeszközök eredete és régisége körül.  I-II. köt. (egybekötve)
4,500 Ft
Piggott, Stuart : Az európai civilizáció kezdetei
1,200 Ft
Xeravits Géza : Zsidó és keresztény szent helyek a késő-ókori Palesztinában
Pap Gábor : Az
Havas Sándor : Fehéregyház és Árpád sírja
4,000 Ft
Hatházi Gábor : Sírok, kincsek, rejtélyek - Híres középkori régészeti leletek Kiskunhalas környékén
Myskovszky Viktor  : Bártfa középkori műemlékei. II. rész. - A városház s a város erődítményeinek műrégészeti leírása.
9,000 Ft
Marosi Endre : XVI. századi váraink (1521-1606)
2,800 Ft
A kunok 700 éves betelepedésének emlékére rendezett jász-kun kongresszus
3,200 Ft
Visy Zsolt -  Nagy Mihály (szerk.) : Magyar régészet az ezredfordulón
Marosi Arnold - Fettich Sándor : Dunapentelei avar sírleletek / Trouvailles Avares de Dunapentele. A székesfehérvári múzeum fennállásának 25 éves jubileumára.
Bíróné Sey Katalin - T. Németh Annamária :
Szemán Attila - Kiss Gábor : Bergwerksmünzen Ungarn und Siebenbürgen (1548-1947)
6,500 Ft
Salamon Ágnes - Erdélyi István : Das Völkerwanderungszeitlige Gräberfeld  von Környe
4,500 Ft
Prohászka Péter : Kincsek a levéltárból II. Tanulmányok Európa kora népvándorlás kori régészetéhez
Krahl, Regine : Sammlung Julius Eberhardt - Collection Julius Eberhardt. Frühe chinesische Kunst - Early Chinese Art. 1-3.
1 2 3 4 5 6 next last
Powered by Axio
Telefon:+36 1 317-50-23
E-mail:info@muzeumantikvarium.hu
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

cart

Cart is empty