categories

cart

Cart is empty

Books > Archeology >

items / page:
results: 548pc(s)
image / author/ item name/ price
Gömöri János (szerk.) : Hagyományok és újítások a korai középkori vaskohászatban
2,800 Ft
Gömöri János : Az avar kori és Árpád-kori vaskohászat régészeti emlékei Pannoniában
6,000 Ft
Wilkinson, Toby (Ed.) : The Egyptian World
Ágh Zsófia : Paraszti és polgári hagyományok a Kárpát-medencében
2,000 Ft
Hajnóczi J. Gyula : Pannónia római romjai
Hampel József : A régibb középkor (IV-X. század) emlékei Magyarhonban. Első rész.
8,000 Ft
Rubicon 2004/3. - Régészet
500 Ft
Maróti Éva : Szentendre ​– Ulcisia Castra – római kori kőemlékei
1,500 Ft
Pálóczi Horváth András : Petschenegen Kumanen Jassen - Steppenvölker im mittelalterlichen Ungarn
Mandics György, Záhonyi András : Tatárlaka és Tordos üzenete
Dercsényi Dezső (szerk.) : Szabolcs-Szatmár megye műemlékei. I–II.
Jéga Szabó Ferenc : Megszólal a korona
1,800 Ft
Papp László : Rékavár és 1963. évi felderítő ásatása
2,500 Ft
Hesemann, Michael  : Az első pápa - Régészek Péter apostol nyomában
Hampel József (szerk.) : Archeologiai értesítő. 1897. (Komplett évf.) - Új folyam XVII. kötet 1-5. sz.
Kovács László - Révész László (Főszerk.) : Népek és kultúrák a Kárpát-medencében - Tanulmányok Mesterházy Károly tiszteletére
Kovács Gyöngyi - Miklós Zsuzsa (szerk.) :
4,000 Ft
Bencze Zoltán - Gyulai Ferenc - Sabján Tibor - Takács Miklós : Egy Árpád-kori veremház feltárása és rekonstrukciója
Gyenis Gyula - Hajdu Tamás : Emberré válás - Az ember biológiai és kulturális evolúciója.
Rubicon 2011/11. - Az avarok
1 2 3 4 5 6 next last
Powered by Axio
Telefon:+36 1 317-50-23
E-mail:info@muzeumantikvarium.hu
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

cart

Cart is empty