kategóriák

kosár

üres a kosár

Régiség >

darab / oldal:
találatok: 785db
kép feltöltés ideje/ szerző/ megnevezés/ ár
Summaria manuductio ad emendationem fororum judiciariorum in Hungaria :
6 000 Ft
Hübner, [Johann (János)] : - - bibliabeli históriáji, az ifjúság és a nemzeti oskolák számára.
15 000 Ft
Arany János : - - összes munkái I-VIII
58 000 Ft
Kazinczy Ferencz : -- munkáji. Szép literatúra. Hatodik kötet. Ossziánnak minden énekei...
Pázmány Péter : A’ Romai Anyaszentegyház Szokásából, Minden Vasárnapokra, es egy-nehany innepekre Rendelt Evangeliomokrúl, Predikácziók.
Kövy Alexandrum [Kövy Sándor] : Elementa Jurisprudentiae Hungaricae
Diesterweg, Dr. F. A. W. : Lehrbuch der matematischen Geographie und populären Himmelskunde.
Szekér J.[oakim] Aloysius : Magyarok eredete, a' régi, és mostani magyaroknak nevezetesebb tselekedeteivel együtt. 1. könyv.
Bíró Márton, padányi : Micae, & Spicae Evangelico-Apostolicae. Avagy evangyéliomi kenyér-morzalékok, és apostoli búza-kalászok.
Hunfalvy, (János) Johann – Rohbock, Ludwig : Pesth und Ofen nebst Umgegend. Dargestellt in malerischen Original-Ansichten nach der Natur aufgenommen... Mit historisch-topographischem Text...
6 000 Ft
Kassics (Ignác), Ignatio de Kisfalud : Praxis politica civilis et stylare politicorum latino-hungaricum... Pars 1-2. (egybekötve).
[Terrier de Cléron, Joseph] : Storia di Luigi Mandrino celebre contrabbandiere di Francia. E suo Processo ultimamente seguito in Valenza. Traduzione dal Francese dell' abate Pietro Chiari.
 [BIBLIA] Biblia Azaz Szentirás. Ó és Új Testamentom.
 [BIBLIA] Biblia Sacra Vulgatae Editionis Sixti Quinti Pont. Max.
 [BIBLIA] Ford. Károli Gáspár (Lipcse, 1727.) A Mi Urunk Iesus Christusnak Ui Testamentoma
 [BIBLIA] Szent Biblia
 [Biblia] Szent Biblia Az-az: Istennek Ó és Újj Testamentomában foglaltatott egész Szent Irás. Melly Magyar-nyelvre fordittatott Károli Gáspár ‘által, És mostan Tizen-Ötödször e’ kis formában kibotsáttatott.
Kölcsey Ferencz : - - Minden Munkái I-V.
28 000 Ft
Révay Miklós : - - elegyes versei, és néhány apróbb köttetlen írásai. Függelékül hozzájok adatnak másoknak is némelyly hozzá íratott darabjaik, végre néhány régiségek is. Első kiadás.
Powered by Axio
Telefon:+36 1 317-50-23
E-mail:info@muzeumantikvarium.hu
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár