kategóriák

kosár

üres a kosár
nincs bejelentkezve

[BIBLIA] Ford. Károli Gáspár (Lipcse, 1727.) A Mi Urunk Iesus Christusnak Ui Testamentoma

  • leírás
  • további adatok
A Mi Urunk Iesus Christusnak Ui Testamentoma Magyar Nyelvre fordittatott Caroli Gaspar által.

"Bél Mátyás Pozsony nagyhírű tudós evangélikus lelkésze igen sok irányban munkálkodott. 1727-ben a Károlyi-féle Újszövetség átjavított változatát is kiadta Lipcsében. Megkísérelte ezáltal, hogy a hazai evangélikusok számára megteremtse a közös örökséget felváltó, a hazai reformátusoktól elszakadó magyar fordítást. Egykorú tudósítások és emlékezések vallanak a revízió szerzőségéről, a köteten neve nem található, és a kiadás körülményeit sem sikerült még tisztáznia a történettudománynak." - A magyar Biblia ezer éve. "E különleges sorsú Újszövetség-kiadás megjelenési idejét Bod Péter közlése nyomán sokáig 1717-re tették, a címlapon olvasható monogram mögött pedig Köleséri Sámuelt sejtették, aki Wesselényiné Bánffy Kata költségén jelentette volna meg azt. Újabban azonban Szelestei N. László megállapította, hogy e kiadvány azonos a sokat emlegetett Bél Mátyás-féle, "kálvinizmusoktól megtisztított" Újszövetséggel, amely valójában 1727-ben (talán már 1726-ban) látott napvilágot Lipcsében (Gesta typographorum Bp. 1993. 119-134). - Továbbá rámutatott, hogy nagy valószínűséggel nem Köleséri áll a monogram mögött, inkább a címlap metszetének készítője (S. K. = Sculpsit K.). Valószínű azonban, hogy a Bod Péter által említett Kölesérinél eladatlanul megmaradt, tizenkettedrét alakú Bibliákat találjuk Köleséri hagyatékában is s Caroli Gaspar Nova Testamenta Hungarica megnevezéssel, 170 szépen bekötött példányban 168 Rhénusi aranyforint értékben." - Oláh Róbert: Biblia Sacra Hungarica Kiállítás katalógusa (OSZK 2008) ... Ugyanez a szöveg két, eltérő szedésű kiadásban ismeretes, mindkettő elején ugyanez a díszcímlap áll. Azonban míg az első kiadásban a metszet és a tartalomjegyzék összefüggő levélpárt alkot, addig a sok sajtóhibával tarkított második esetében utólagosan ragasztották a kötet elé. - Példányunk a szedési jellegzetességek alapján első kiadás. Borda Lajos katalógusában a "nagyon ritka könyvek közé sorolja." - (Központi Antikvárium 100. jubileumi könyvárverés 2006.)

Címlapján érvénytelenített gyűjteményi bélyegző. Utolsó öt levelén szúrágás nyomai.
Korabeli, gerincén és tábláin vaknyomással díszített bordázott gerincű, csatos egészbőr kötésben. Gerincén fent középen, ill. lent hátsó nyílásnál szúrágásból eredő apró sérülések. Körül festett lapélekkel.
állapot:
kategória: Könyv > Vallás >
kategória: Régiség >
kiadó: (Lipcse, 1727) ny.n.
cikkszám / ISBN: 0030697
kötés: egyéb (lásd a leírásban)
oldalszám: 1 t. (rézmetszetű díszcímlap) + [2] + 728 p.
könyv nyelve: magyar

további képek

Powered by Axio
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár