kategóriák

kosár

üres a kosár
nincs bejelentkezve

Ricœur, Paul : Vallás, ateizmus, hit

  • leírás
  • további adatok
Sorozat: Rezonőr / Károli Könyvek.

Paul Ricoeur (1913-2005) a XX. századi filozófia egyik legjelentősebb alakja. A fenomenológia, a filozófiai hermeneutika, a narratív identitás, a metaforaelmélet, az irodalom-, s a történelemelmélet terén megkerülhetetlen a munkássága. Kötetünk azonban nem erre a Ricoeurre koncentrál, hanem a vallásfilozófusra, aki szerényen elrejtőzik ugyan a "filozófus vagyok és protestáns" mottója mögött, ám annál nagyobb horderejű gondolatmenetekkel késztet bennünket további gondolkodásra.

Kötetünk három részből áll. A Bevezetésben két avatott Ricoeur-értelmező, Jeney Éva és Mártonffy Marcell világítja meg a ricoeuri életművet. Az első rész a bibliai hermeneutikát tárgyaló írásokból közöl reprezentatív válogatást a "Vallás, ateizmus, hit" című programszerű tanulmányból indulva ki, amely azt mutatja be, hogy miként lehet számot adni a hit alapzatán élt élet értelméről úgy, hogy komolyan szembenézünk a Nietzschénél és Freudnál jelentkező ateista kritikával. A második részbe kerültek azok az írások, amelyek a Biblia általános hermeneutikáján belül a rossz "botrányával" foglalkoznak, azzal, hogy hiányzik a vigasztaló összkép, nincs eleve elrendelt kötelék bűn és büntetés között. A harmadik rész Ricoeur önmagáról szóló "tanúságtételeit" tartalmazza, amelyek ismerete különösen fontos az ő esetében, akinek egyik középponti eszméje a személyiség narratív azonossága.

A kötetünkben megjelenő írások tehát olyan gondolkodót állítanak elénk, aki a nem vallási szövegek sajátosságairól - illetve beszéd, nyelv, szöveg, és cselekvés viszonyáról - kialakított elgondolásait a számos különböző műfajhoz tartozó bibliai szövegek adekvát megértésére, illetve a két Szövetség egymáshoz való viszonyának értelmezésére alkalmazza. Vagyis olyan gondolkodót, aki számára a szövegek vizsgálatának végső tétje a vallási szövegek, legelsősorban a Biblia szöveg mivoltának, egzisztenciális, illetve teológiai mondanivalójának megértése s megértetése.
állapot:
kategória: Könyv > Filozófia >
kategória: Könyv > Vallás >
kiadó: Károli Gáspár Református Egyetem-L'Harmattan, 2023
cikkszám / ISBN: 9789636460259
kötés: fűzve
oldalszám: 296
könyv nyelve: magyar
Powered by Axio
Telefon:+36 1 317-50-23
E-mail:info@muzeumantikvarium.hu
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár