categories

cart

Cart is empty
You've not logged in

Heidegger, Martin : Lét és idő

 • description
 • additional information
Fordította Vajda Mihály, Angyalosi Gergely, Bacsó Béla, Kardos András, Orosz István.

3., javított kiadás.

Sorozat: Osiris Társadalomtudományi Könyvtár.
Társadalmi Jövőképesség Könyvtára.

A Lét és időnek mint szisztematikus műnek az egyik legfeltűnőbb vonása, hogy különböző filozófiai regiszterek radikális szintézise. Rögvest felmerülhet a kérdés, miért nevezzük a szintézist radikálisnak, amikor a szintézist elsősorban már meglévő, egymástól elszakított vagy különálló részek egyesítésének tekintjük. Az ilyesmi kétségkívül szolgálhat újdonsággal, de ez még távolról sem elég ahhoz, hogy radikálisnak nevezzük. Mitől radikális hát a szóban forgó szintézis? Leginkább attól, hogy a rendszert konstituáló különböző rétegek - ontológia, transzcendentálfilozófia, fenomenológia, hermeneutika, egzisztenciafilozófia - nemcsak valamiféle kompozitumot képeznek, hanem olyan ötvözetet, amiben az alkotóelemek külön-külön is radikális átalakuláson mennek keresztül, s éppen ennek köszönhetően válnak csak alkalmassá arra, hogy szintézist alkossanak.
Pongrácz Tibor
condition:
category: Books > Philosophy >
publisher: Osiris, 2019
item number / ISBN: 9789632763231
binding: hardcover
pages: 509
language: Hungarian

more from this author

Heidegger, Martin : Heidegger, Martin : "...Költőien lakozik az ember..." Válogatott írások

pre-order

Heidegger, Martin : A műalkotás eredete Heidegger, Martin : A műalkotás eredete

pre-order

Heidegger, Martin : Az idő fogalma - A német egyetem önmegnyilatkozása - A rektorátus 1933/34 Heidegger, Martin : Az idő fogalma - A német egyetem önmegnyilatkozása - A rektorátus 1933/34

pre-order

Heidegger, Martin : Költemények - A gondolkodás tapasztalatából. Heidegger, Martin : Költemények - A gondolkodás tapasztalatából.

pre-order

Heidegger, Martin : A metafizika alapfogalmai. Világ - végesség - magány. Heidegger, Martin : A metafizika alapfogalmai. Világ - végesség - magány.

pre-order

Heidegger, Martin : A fenomenológia alapproblémái Heidegger, Martin : A fenomenológia alapproblémái

pre-order

Heidegger, Martin : Rejtekutak Heidegger, Martin : Rejtekutak

pre-order

Heidegger, Martin  : Mi a metafizika? Heidegger, Martin : Mi a metafizika?

pre-order

Heidegger, Martin : Magyarázatok Hölderlin költészetéhez Heidegger, Martin : Magyarázatok Hölderlin költészetéhez

pre-order

Heidegger, Martin : Fenomenológiai Aristotelés-interpretációk ( A hermeneutikai szituáció jelzésére) Heidegger, Martin : Fenomenológiai Aristotelés-interpretációk ( A hermeneutikai szituáció jelzésére)

pre-order

Heidegger, Martin : Útjelzők Heidegger, Martin : Útjelzők

pre-order

Heidegger, Martin : Útban a nyelvhez Heidegger, Martin : Útban a nyelvhez

pre-order

Heidegger, Martin : On the Way to Language Heidegger, Martin : On the Way to Language

pre-order

Heidegger, Martin : Die Technik und die Kehre. Heidegger, Martin : Die Technik und die Kehre.

pre-order

Heidegger, Martin : Kant és a metafizika problémája Heidegger, Martin : Kant és a metafizika problémája

pre-order

Heidegger, Martin : Identity and Difference Heidegger, Martin : Identity and Difference

pre-order

Heidegger, Martin : Was ist metaphysik? Heidegger, Martin : Was ist metaphysik?

pre-order

Heidegger, Martin : A fenomenológia alapproblémái Heidegger, Martin : A fenomenológia alapproblémái

pre-order

Heidegger, Martin : Útjelzők Heidegger, Martin : Útjelzők

pre-order

Heidegger, Martin : A dolog és A nyelv. Két tanulmány Heidegger, Martin : A dolog és A nyelv. Két tanulmány

pre-order

Heidegger, Martin : Schelling értekezése az emberi szabadság lényegéről (1809) Heidegger, Martin : Schelling értekezése az emberi szabadság lényegéről (1809)

pre-order

Heidegger, Martin : Az idő fogalma - A német egyetem önmegnyilatkozása A rektorátus 1933/34 Heidegger, Martin : Az idő fogalma - A német egyetem önmegnyilatkozása A rektorátus 1933/34

pre-order

Heidegger, Martin : Bevezetés a metafizikába Heidegger, Martin : Bevezetés a metafizikába

pre-order

Heidegger, Martin : Holzwege Heidegger, Martin : Holzwege

pre-order

Heidegger, Martin : Kant und das Problem der Metaphysik Heidegger, Martin : Kant und das Problem der Metaphysik

pre-order

Heidegger, Martin : Basic Problem of Phenomenology - Winter Semester 1919/1920 Heidegger, Martin : Basic Problem of Phenomenology - Winter Semester 1919/1920

pre-order

Heidegger, Martin  : Mi a metafizika? Heidegger, Martin : Mi a metafizika?

pre-order

Heidegger, Martin : Költemények a gondolkodás tapasztalatából Heidegger, Martin : Költemények a gondolkodás tapasztalatából

pre-order

Heidegger, Martin : Heidegger, Martin : "...Költőien lakozik az ember..." Válogatott írások

pre-order

Heidegger, Martin : Útjelzők Heidegger, Martin : Útjelzők

pre-order

Heidegger, Martin : Sein und Zeit Heidegger, Martin : Sein und Zeit

pre-order

Heidegger, Martin : Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) - Gesamtausgabe, Band 65, III. Abteilung: Unveröffentlichte Abhandlungen Heidegger, Martin : Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) - Gesamtausgabe, Band 65, III. Abteilung: Unveröffentlichte Abhandlungen

pre-order

Heidegger, Martin : Unterwegs zur Sprache Heidegger, Martin : Unterwegs zur Sprache

pre-order

Heidegger, Martin : Der Ursprung des Kunstwerkes Heidegger, Martin : Der Ursprung des Kunstwerkes

pre-order

Heidegger, Martin : Being and Time Heidegger, Martin : Being and Time

pre-order

Heidegger, Martin : Being and Time Heidegger, Martin : Being and Time

pre-order

Heidegger, Martin : Basic Writings from Being and Time (1927) to The Task of Thinking (1964) Heidegger, Martin : Basic Writings from Being and Time (1927) to The Task of Thinking (1964)

pre-order

Heidegger, Martin : A fenomenológia alapproblémái Heidegger, Martin : A fenomenológia alapproblémái

pre-order

Heidegger, Martin : Die Fragen nach dem Ding. Zu Kants Lehre von den transzendentalen Grundsätzen. Heidegger, Martin : Die Fragen nach dem Ding. Zu Kants Lehre von den transzendentalen Grundsätzen.

pre-order

Heidegger, Martin : Was heisst Denken? Heidegger, Martin : Was heisst Denken?

pre-order

Heidegger, Martin : Zur Sache des Denkens Heidegger, Martin : Zur Sache des Denkens

pre-order

Heidegger, Martin : Az idő fogalma. A német egyetem önmegnyilatkozása. A rektorátus 1933/34 Heidegger, Martin : Az idő fogalma. A német egyetem önmegnyilatkozása. A rektorátus 1933/34

pre-order

Heidegger, Martin : Bevezetés a metafizikába Heidegger, Martin : Bevezetés a metafizikába

pre-order

Heidegger, Martin : Existence and Being Heidegger, Martin : Existence and Being

pre-order

Heidegger, Martin : Holzwege Heidegger, Martin : Holzwege

pre-order

Heidegger, Martin : Bevezetés a metafizikába - Teljes, gondozott szöveg Heidegger, Martin : Bevezetés a metafizikába - Teljes, gondozott szöveg

pre-order

Heidegger, Martin : Zur Sache des Denkens Heidegger, Martin : Zur Sache des Denkens

pre-order

Heidegger, Martin : Einführung in die Metaphysik Heidegger, Martin : Einführung in die Metaphysik

pre-order

Heidegger, Martin : Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung Heidegger, Martin : Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung 4,500 Ft
Powered by Axio
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

cart

Cart is empty