kategóriák

kosár

üres a kosár
nincs bejelentkezve

Király Erzsébet, Róka Enikő, Veszprémi Nóra (szerk.) : XIX. Nemzet és művészet - Kép és önkép

  • leírás
  • további adatok
A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 2010/6

Miközben a képzőművészet „nyelve” mindvégig egyetemes, a 19. század egyik központi törekvése a nemzeti művészet megteremtése volt. Ennek során létrejött egyfajta nemzeti vizuális motívumkészlet (és egy ezzel összefüggő jelentésrendszer), mely máig nemzeti önképünk egyik pillére.
A Nemzet és művészet. Kép és önkép című kiállítás katalógusa e sémák, toposzok eredetét, egykori kontextusát mutatja be, feltárva azokat a – gyakran nemzetközi – vizuális forrásokat, amelyeken alapulnak, és a motívumok jelentésváltozásait a „hosszú 19. század” során.

GYÁNI Gábor: Nemzetelméletek és a történetírás
Theories of the Nation and Historiography
SINKÓ Katalin: A művészettörténet nemzeti látószöge. Kánonok és kánontörések
A National Perspective of Art History: on Canons and Breaches in Canon
FEJŐS Zoltán: Nemzeti diskurzus és néprajz
National Discourse and Ethnography


KIRÁLY Erzsébet: A nemzeti képzelettől a képalkotó nemzetig. Eszmék a magyar művészet bölcsője körül
From a National Imagination to an Image-creating Nation: Ideas about the Origin of Hungarian Art
VESZPRÉMI Nóra: Kísértetek a végtelen rónán. A magyar romantika rettenetes hagyományáról
Ghosts on the Endless Plain: The Tradition of Terror in Hungarian Romantic Art
SZVOBODA DOMÁNSZKY Gabriella: Nemzeti iskola - nemzeti művészet Magyaroka Pesti Műegylet tárlatain
National Schools and National Art: Hungarians at the Pest Art Society Exhibitions
RÉVÉSZ Emese: Nemzeti identitás a 19. századi populáris grafikában
Strengthening of National Identity in 19th Century Popular Graphic Arts
RÓKA Enikő: A nemzeti jelleg és az „idegen" hatások befogadásának kérdése a századfordulón
The Question of National Character and "Foreign" Influence at the Turn of the Century
KESERŰ Katalin: Az építészet és iparművészet nemzeti keretei
Architecture and the Applied Arts in a National Framework
JÁVOR Anna: Osszián magyarul. Müller János Jakab, Donát János és Kisfaludy Károly másolatai François Gérard után
Ossian in Hungarian: Copies after François Gérard by Johann Jacob Müller, Johann Daniel Donát and Károly Kisfaludy
BOROS Judit: Valószerűség és színházi hatás. Gondolatok a színház és a modern/nemzeti történeti képtípus kapcsolatáról
Theatrical Effect and Authenticity. Thoughts on the Relation between the Theater and the Modern/National Historical Image

KATALÓGUS
állapot:
kategória: Könyv > Művészet > Képzőművészet > kiállítási katalógus >
kategória: Könyv > Művészet > Művészettörténet >
kategória: Könyv > Művészet > Építészet >
kiadó: Magyar Nemzeti Galéria, 2010
cikkszám / ISBN: 0061282
kötés: fűzve
oldalszám: 432
könyv nyelve: magyar
Powered by Axio
Telefon:+36 1 317-50-23
E-mail:info@muzeumantikvarium.hu
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár