kategóriák

kosár

üres a kosár
nincs bejelentkezve

Hankó Béla : Magyar háziállataink

  • leírás
  • további adatok

(Kincsestár Kis Könyvtár 49.)

Fűzve, jó állapotban, részben még felvágatlan példány.

 

Előszó

Európa szívében élünk és körül vagyunk véve idegen népekkel. Állattenyésztő nép vagyunk s az állattenyésztés ősfoglalkozásunk. Szomszédainknak is vannak állataik, de ha ezeket az állatokat az ősi magyar háziállatokkal összehasonlítjuk, csodálkozva látjuk, hogy a mi ősi háziállataink mind mások, mint a körülöttünk élő népek állatai. Ez a feltűnő jelenség akkor a legszembeszökőbb, ha parlagi, primitív, tehát ősi állatfajtáinkat nézzük és hasonlítjuk össze a szomszédokéval. Mert az újabban tenyésztett háziállatainkban bizonyos egyformaság van és megegyezés a középeurópia vitákkal. De tudjuk, hogy eredetileg mások voltak állataink, s csak divatmajmolásnak köszönhetik újabb idegen eredetű háziállat fajtáink, hogy hazánkban is meghonosították és továbbtenyésztették őket. Ilymódon aztán a régi és a behozott új fajták keresztezéséből, a magyar rögön, új háziállatfajták is keletkeztek, melyek részben már alkalmazkodtak is a hazai viszonyokhoz, részben most vannak azon az úton, hogy használható új magyar fajtákká váljanak. De mindezek újabban kitenyésztett háziállatfajták eltérnek az ősi, eredeti magyar fajtáktól, s azok nem hasonlítanak a szomszédaink állataihoz sem. Nem hasonlítanak hozzájuk, mert más az eredetük, eleink hozták őket magukkal akkor, amikor itt Európa szívében, több mint egy évezreddel ezelőtt, hazát alapítottak és végleg letelepedtek.
Hogy ezt megértsük, tudnunk kell, hogy honnan eredtek őseink. Őseink az Ural, Kaukázus és Fekete-tenger közötti síkságról jöttek és kettős gyökérből eredtek. Egyrészük a finn-ugor népcsoport tagjaként, mint a népcsoport legkeletibb ágának, az ugornak legdélkeletibb része. Ezt a törzset Krisztus születése körül, egy Ázsiából előtörö, harcias, lovas török nép, az ugorok, magával sodorta és elszakította a többi ugoroktól. Az európai finn-ugor eredetű törzse tehát kiszakítva a rokon törzsek kötelékéből, egy ázsiai lovas török néppel került szoros érintkezésbe, és átvette tőle annak magas ázsiai műveltségét és katonai szervezettségen alapuló államszervezetét. Így lett állattenyésztő, harcias lovasnéppé, míg tanítómesterei az ogurtörökök pedig a magyar nyelvet vették át tőle. A két népcsoport egybeforrt, onuguroknak, unuguroknak, majd később magyaroknak nevezte magát, és háziállatszükségletét ott fogta be a megfelelő vadállatokból, ahol éppen lakott: a fent említett síkságon. Odavaló volt a ló, a szarvasmarha, a juh és disznó, amit háziasított, tenyésztett és magával hozott hatalmas csordák alakjában, a IX. században hazánk területére. Ősi háziállatainkat tehát nem szereztük, hanem magunkkal hoztuk a meótiszi őshazából mai hazánk területére. Ezért mások eredeti háziállataink mint a bennünket környező népek állatai.

Tartalom

Bevezetés 3
A kutya 5
Komondor 7
Kuvasz 10
Puli 10
Pumi, mudi 11
Szelindek, kopó, vizsla, agár 13
A juh 16
A magyar racka 16
0Selyemgyapjas-, merinó-birka 21
Fésűsgyapjas-birka 22
Oláh-racka, cigája 23
A kecske 26
A beoár-, prisca és a pödröttszarvú kecske 27
A ló 29
Vadlovak: a taki és a tarpán 29
Honfoglalóink lova 32
Lóállományunk további sorsa 34
Angol félvér, telivér, arab ló, lipizzai fajta, konyik 39
Hucul, békási, székely, muraközi, pinkafői fajta 40
A szamár 42
Öszvér 43
A szarvasmarha 44
A magyar marha története 45
Svájci, berni, szimmentháli, bonyhádi fajta 50
Erdélyi magyar, borzderes fajta 52
A bivaly 53
A sertés 55
A szalontai disznó 56
Hegyi-, tüskésszőrű-, bakonyi-disznó 59
A siska 60
Az alföldi zsírsertés: a réti disznó 61
A túrmezei disznó: a mangalica 62
A berkshirei és yorkshirei fajta 63
A macska 66
A baromfi 68
Pulyka 70
Gyöngytyúk 71
Házityúk 72
Fácán, lúd 75
Kacsa 77
Irodalom 78
állapot:
kategória: Könyv > Természettudomány > Mezőgazdaság >
kategória: Könyv > Természettudomány > Növénytermesztés, Állattartás >
kategória: Könyv > Természettudomány > Hobbiállatok >
kategória: Könyv > Természettudomány > Biológia, Kémia > Zoológia >
kiadó: Magyar Szemle Társaság, 1943
cikkszám / ISBN: 0046806
kötés: fűzve
oldalszám: 78
könyv nyelve: magyar

további képek

Powered by Axio
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár