kategóriák

kosár

üres a kosár
nincs bejelentkezve

És lőn világosság - Emlékkönyv Ravasz László hatvanadik életéve és a Dunamelléki püspökségnek huszadik évfordulója alkalmából. Írták tanítványai és munkatársai.

5 500 Ft
  • leírás
  • további adatok
Vasady Béla: Előszó
Makkai Sándor: Ravasz László igehirdetői útja
Vasady Béla: A theologus Ravasz László
Málnási Bartók György: Ravasz László és a magyar szellemi élet
Budai Gergely: Az újtestámentomi herméneutika főbb szabályai
Mátyás Ernő: Pál apostol anthropologiája
Révész Imre: Református történetszemlélet
Nagy Géza: Geleji Katona István eschatologiája
Musnai László: Az keresztyén tudománynak rövid sommában kötöt fundamentoma
Csekey Sándor: Evangelizáció a dunamelléki egyházkerületben 1880-tól napjainkig
Tavaszy Sándor: A theologia a tudományos életben, különös tekintettel a magyar tudományos életre.
Prőhle Károly: A szentháromsághit mint egyetemes keresztyén kapocs.
Muraközy Gyula: Tragikum és predesztináció
Victor János: Az egyház három arca
Enyedy Andor: Az épülő és építő egyház
Imre Lajos: Az ekkléziasztika mint gyakorlati theologiai disciplina
Illyés Endre: Magyar református intelligenciánk igényei az igehirdetéssel szemben
Gönczy Lajos: A homiliás és sákramentomos istentisztelet
Kapi Béla: Magyar protestáns egység és együttműködés
Forgács Gyula: A százéves skót misszió
Szentpéteri Kun Béla: A lelkészválasztás joga a magyarországi református egyházban
Kováts J. István: A legközelebbi zsinatainkra várt teendők
Kolosváry Bálint: Jogfejlődés és jogfejlesztés
Finkey Ferenc: A bűnösség fogalom a világi büntetőjogban
Joó Gyula: A keleti kérdés
Mitrovics Gyula: Stílusproblémák
Szabó Imre: Magyar önismeret és magyar önbizalom
Ravasz László életrajza
Ravasz László írói munkássága (Bibilográfia)
állapot:
kategória: Könyv > Vallás > vallástörténet, teológia >
kategória: Könyv > Esszé, tanulmány >
kategória: Könyv > Életrajz >
kiadó: Franklin Ny., [1941]. Budapest,
cikkszám / ISBN: 0063431
kötés: kötve/félvászon
oldalszám: 542 p., + 1 t. (Portréfotó)
könyv nyelve: magyar
Powered by Axio
Telefon:+36 1 317-50-23
E-mail:info@muzeumantikvarium.hu
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár