kategóriák

kosár

üres a kosár
nincs bejelentkezve

Schütz Antal : Dogmatika - A katolikus hitigazságok rendszere I-II.

  • leírás
  • további adatok

Korabeli, aranyozott feliratos, álbordázott gerincű félbőr kötésben.

...

 

A ​dogmatika arra vállalkozik, hogy tudományosan igazolja a katholikus világnézetet. Tárgya a kinyilatkoztatás tényeinek és tanításainak rendszere, az örök Szentháromság ember-szerető leereszkedésének ez a nagy jele, mely hivatva van a teremtés közepett fölépíteni az Isten országát.
A kinyilatkoztatásnak e világ-építő és újító erejéből valamit a dogmatikának is kell sugároznia. Az «élet és szellem» igéit szólaltatni élet és szellem nélkül, körülhordozni az örök tüzet, és a világossággal együtt meleget terjeszteni nem akarni: mintha árulás volna az Isten országa és annak gyermekei ellen. A «theologia mentis et cordis» ellen elvben nem is lehet kifogása senkinek, aki komolyan katholikus alapon áll; a gyakorlati megvalósítással is megbékülhetünk, ha a «Pneuma» nem érvényesül a «Logos» rovására, ha a dogmák hitéleti tárgyalásának nem esik áldozatul a dogmatikai szabatosság és szolidság.
Aki megszokta a dolgokat örök szempontok magaslatáról tekinteni, alig veheti tudatlanra, hogy az Isten országának története új fordulóhoz ért: a germán-román népeknek és egész kultúrájuknak válsága új kilátások és föladatok elé állítja az Egyházat. A hivő lélek számára nincs kétség benne, hogy az üdvtörténetnek ez a most kezdődő fejezete is az Úr Krisztus diadalával végződik. De el kell készülve lenni arra, hogy az a hajnal csak kemény munkában tölt hosszú éjszaka után virrad ránk. A hű virrasztóknak tehát idejében gondoskodniok kell, hogy elég olajuk legyen a mécsesükben.
Ez a megfontolás szabja meg tizenöt esztendő óta dogmatika-tanári működésem irányát és jellegét, és a jelen könyv csak annak a működésnek szerves mozzanata: terméke és eszköze akar lenni. Megkészítésénél elsősorban hittudomány-hallgatókra gondoltam, másodsorban azonban mindazokra, akiknek vagy hivatásuk közvetíteni a kinyilatkoztatás igazságait, vagy igényük mélyebbről meríteni hitéletük tartalmát. Nem új anyagnak kibányászása, hanem a dogmatikai üzemben közkeletű kincseknek céltudatos földolgozása volt igyekezetem. A szentírási, patrisztikai és theologiai irodalmi utalások sem akarnak irodalmi forrás-megjelölések lenni, hanem beletartoznak a közepes terjedelmű dogmatikai tanfolyamokban ma már hagyományossá vált anyagba; és csak az áttekintés és olvasás megkönnyítése végett kerültek jegyzetbe.

állapot:
kategória: Könyv > Vallás > vallástörténet, teológia >
kiadó: Szent István-Társulat, 1937
cikkszám / ISBN: 0014378
kötés: egyéb (lásd a leírásban)
oldalszám: XX, 650 p. ; VI, 735 p.
könyv nyelve: magyar

további képek

Powered by Axio
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár