kategóriák

kosár

üres a kosár
nincs bejelentkezve

Fehér Zoltán : Boszorkány a forgószélben - Szank és Móricgát néphite, népi gyógyászata

2 400 Ft
  • leírás
  • további adatok
Sorozat: Folklór. Sorozatszerk.: Hoppál Mihály.

A kötet a kiskunsági Szankon és Móricgáton végzett gyűjtés anyagát közli, a két település hiedelemvilágát dolgozza fel. Adatokban és motívumokban gazdagon tárja az olvasó elé a helyi néphit sajátosságait. A falvakat bemutató és a helyi hiedelemvilág sajátosságait taglaló bevezető rész után Világkép címszó alatt a statikus hiedelmek találhatók a természeti és a természetfölötti világról. Tények, előírások, tilalmak s előjelek. A következő rész a hiedelmek dinamikus részét, veszi sorra: Serkentés, Serkentés rontással egybekapcsolva, Rontás, Megelőzés, Elhárítás és Jósló tevékenység című fejezetekbe sorolva. Kitér a népi gyógyászat tapasztalataira, számba veszi a mágikus lényeket, tevékenységeket és tulajdonságokat, e világkép sajátosságait. A két falu néphit anyagának a tematikából is látható nagyon részletes feltérképezése nyomán a hagyományos gondolkodásmód jellemző megnyilvánulásait tárja elénk a kötet. Így az egyszerű hiedelemközléstől az élményelbeszéléseken át a hiedelemmondáig terjedő gazdag leírását kapjuk egy-egy hiedelem csoportnak. A kötet koncepciója szervesen illeszkedik abba a kutatási irányvonalba, mely a 60-as évek közepétől - Pócs Éva zagyvarékasi néphit monográfiája nyomán - célul tűzte ki a helyi, egy-egy településre, vagy szűkebb területre kiterjedő teljes néphit anyag azonos szempont szerinti feltérképezését, közreadását, melynek következtében majd felrajzolhatók a teljes magyar hiedelemvilág tipikus rendszere és régiónként jellemző sajátosságai.
állapot:
kategória: Könyv > Néprajz >
kategória: Könyv > Vallás >
kategória: Könyv > Orvosi >
kiadó: Európai Folklór Intézet - L'Harmattan, 2003
cikkszám / ISBN: 9789639457584
kötés: fűzve
oldalszám: 278 p.
könyv nyelve: magyar
Powered by Axio
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár