kategóriák

kosár

üres a kosár
nincs bejelentkezve

Kiss János (szerk.) : Bölcseleti Folyóirat 1896.

3 600 Ft
  • leírás
  • további adatok
Bevezető a tizenegyedik évfolyamba
I. Értekezések.
A képzelődő tehetség. Szabó Ignác
A társadalom és az igazságos munkabér. Werdenich Endre
Aquinói szent Tamás és a positivista jogbölcselet. Dr. Surányi János
A szép bölcseleti fogalmáról és művészeti érvényesüléséről. Velics László
Az aristotelesi bölcselet alapfogalmairól: az actus és a potentiáról Dr. Anhäupel György
Az aristotelesi bölcselet alapfogalmairól: az actus és a potentiáról Dr. Anhäupel György
Descartes és szent Tamás bölcselete. Kozáry Gyula
Descartes és szent Tamás bölcselete. Kozáry Gyula
Descartes és szent Tamás bölcselete. Kozáry Gyula
Adalékok a független erkölcs elméletéhez. Sarmaságh Géza
Az állam- és az államhatalomról. Dr. Krammer György
Az aesthetika történetéből. Zoltványi Irén
Az aesthetika történetéből. Zoltványi Irén
A kisérleti lélektan egyes alaproblémái. Várnai Sándor
Az iparos osztály szerepe a társadalomban. Dr. Mihálovics Ede
A kifejlődési elmélet erkölcstana. Sarmaságh Géza
Az állati lélek megszűnéséről. Lengyel József
II. Bölcseleti mozgalmak, vegyesek.
A bölcselet tanításának fontossága, különös tekintettel a középiskolai oktatásra. Dr. Sándorffy Nándor
Dr. Stöckl Albert. Dr. Kiss János
Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság 1895. évi december hó 30-án tartott közgyűlésének jegyzőkönyve. Dr. Purt Iván
Az Aquinói-Szent-Tamás Társaság üléseinek jegyzökönyve
Az Aquinói-Szent-Tamás Társaságból
A »Bölcseleti Folyóirat« előkelő könytárakban
Descartes születése 300-ados emlékünnepe. V. S.
Egy francia jellemrajz Comte Ágostról. V.
A sociologiai módszer és Spencer Herbert. N. N.
A metafizikai álláspont védelme és cáfolói. Várnai Sándor
Pályázatok
Pályázatok
III. A bölcselet magyar nyelve.
Apróságok. Dr. Kiss János
Apróságok. Dr. Kiss János
Karácson. Szabó Mihály
IV. Irodalmi értesítő.
A keresztény ethika és a filozofiai morál egyes újabb rendszerei. Várnai Sándor
Domanovszky Endre »Bölcsészet Története.« L. Á.
Juv. J. Urbán. Compendium Philosophiae cristianae. Kovács Sándor
Schmitt Jenő. Hogyan teremtenek nálunk új bölcsészeti rendszert. Kozáry Gyula
Dr. Frederik Jenő. Az emberi értelem hivatása. Dr. Prohászka Ottokár
Dr. Simon József. Schmitt Jenö-e vagy én ? Kozáry Gyula
Dr. Hajdú Tibor. Teremthette volna-e Isten a világot öröktől fogva. Dr. Prohászka Ottokár
Nagy Ferenc. A bölcsészet története. Dr. Franciscy Lajos
Folyóiratokk
állapot:
kategória: Könyv > Újság, Folyóirat >
kategória: Könyv > Filozófia >
kategória: Könyv > Jog >
kategória: Könyv > Pszichológia >
kiadó: Athenaeum, 1896
cikkszám / ISBN: 0055375
kötés: kötve/félvászon
oldalszám: 776
könyv nyelve: magyar
Powered by Axio
Telefon:+36 1 317-50-23
E-mail:info@muzeumantikvarium.hu
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár