kategóriák

kosár

üres a kosár
nincs bejelentkezve

Hobbes, Thomas : Logika, rétorika, szofisztika

  • leírás
  • további adatok
Válogatta, fordította, az előszót és a jegyzeteket írta Bánki Dezső.

A Logika, rétorika, szofisztika című kötet anyagának összeállításakor arra törekedtem, hogy a válogatás hű képet nyújtson Hobbes filozófiájának legjellegzetesebb vonásairól. A gazdag hobbesi hagyatékhoz mérten igencsak szűk terjedelmi keretek között ezért olyan szövegeket igyekeztem összeválogatni, amelyekből az Olvasó behatóan megismerkedhet a Szerzőnek a nyelvvel, a filozófia természetével, a megismeréssel és a létezéssel kapcsolatos felfogásával. Tagadhatatlan, hogy a kitűzött cél megvalósítása közben „áldozatul esett” részletek is érdemesek lettek volna közlésre, mégis úgy vélem, a kiválasztott szövegek jól kivehető gondolatmenetek köré csoportosulnak, s ez a koherencia talán némi kárpótlással szolgál a kétségtelen áldozatokért. A fordítás során időnként elkerülhetetlennek tűnt, hogy az érthetőség kedvéért olyan kifejezéseket iktassak a magyar szövegbe, amelyeknek az eredetiben szigorúan véve egyetlen szó sem felel meg. Ilyen esetben a szóban forgó kifejezést szögletes zárójelek között közlöm. Másrészt általában igyekeztem kerülni az idegen (természetesen főleg latin eredetű) szavak használatát, ezért a jegyzetek nagy részét lényegében a kifejezések magyarázata, illetve az eredeti szöveg közlése teszi ki. A bibliai idézetek forrása gyanánt a Magyar Bibliatanács által jóváhagyott fordítást használtam (Reformátáus Zsinati iroda Sajtóosztálya, Budapest 1991), a Rétorika mesterségében azonban olykor az említett változat szövegének értelemszerű módosítására kényszerültem. Ezen kiigazítások során a The New English Bible című kiadványt használtam segédeszközként (Oxford University Press and Cambridge University press, 1974).
állapot:
kategória: Könyv > Filozófia >
kiadó: Kossuth, 1998
cikkszám / ISBN: 9789630939607
kötés: kötve/papír
oldalszám: 192
könyv nyelve: magyar
Powered by Axio
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár