kategóriák

kosár

üres a kosár

Régiség >

darab / oldal:
találatok: 808db
kép feltöltés ideje/ szerző/ megnevezés/ ár
1866 oder Custozza und Königgrätz. Historisch-romantische Enthüllungen aus Oesterreichs neuester Geschichte. Band 1 bis 3.
28 000 Ft
Munkakönyv (cipész)
Vándor-könyv (szabó)
Baumann, Christian Dr. : Entdeckte Geheimnisse der Land und Hauswirthschaft, für iedes Land zum Besten aller Innwohner Deutschlandes
30 000 Ft
Szegedi (János) Joannes : Tripartitum juris ungarici tyrocinium, juxta ordinem titulorum operis tripartiti, saris canonibus accommodatum. I-III. (egybekötve)
Császár Ferencz : Görög-római mythologiai zsebszótár
Döring, F. W. : Fordítási gyakorlatok magyarból diákra. A' grammaticai Iskolák' számára, a' tiszáninneni Helv. vallástételű Főtiszteletű Superintendentzia rendeléséből. Dörling F. W. szerint
Knoll, Johannis : Vocabularium Biblicum Novi Testamenti…
Bajza (József) (szerk.) : Aurora - Hazai almanach  [1835]
Georgievits Aaron : Kis kátekizmus avagy rövidre vett igaz-hitü vallás-tétele a napkeleti görög anyaszentegyháznak
Kazinczy Ferencz :  -- munkáji. Szép literatúra. Hatodik kötet. Ossziánnak minden énekei...
(Werbőczi) Verbőczi István : Decretum Latino-Hungaricum.
Vámbéry Ármin : Közép-Ázsiai utazás, melyet a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából 1863-ban Teheránból a Turkman sivatagon át, a Kaspi tenger keleti partján Khivába, Bokharába és Szamarkandba tett és leírt --.
Dugonics András : Etelka. 1-2. könyv. Harmadik, és életemben utolsó Ki-adás.
A’ Pesti Műegyesület részvényeseinek névsora 1841. + A’ Pesti Művészeti Egyesület által 1841. a’ Városi Tánczterem épületében kiállított művek lajstroma. + A’ Pesti Művészeti Egyesülethez 1841dik évben beküldetett műveknek potlék-lajstroma.
Baróti Szabó Dávid : Kisded szó-tár. Második ki-adás, meg-bővítve.
Mausoleum potentissimorum ac gloriosissimorum regni apostolici regum & primorum militantis Ungariae ducum... [Kiad. Nádasdy Ferenc.]
Márton István : Keresztyén theologusi morál, vagy-is erköltstudomány
Benigni, Edler von Mildenberg, J. H. : Handbuch der Statistik und Geographie des Grossfürstenthums Siebenbürgen I-II-III. Heft.
Koller Károl[y] : Tanító az elemi tanodákban vagy nézleti oktatásmód
Powered by Axio
Telefon:+36 1 317-50-23
E-mail:info@muzeumantikvarium.hu
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár