categories

cart

Cart is empty
You've not logged in

[PEŠINA z ČECHORODU, Tomáš] Pessina de Czechorod, M. Thoma Joannes : Ucalegon Germaniae, Italiae et Poloniae Hungaria, flamma Belli Turcici Ardens.

50,000 Ft
  • description
  • additional information
Politikai röpirat, melynek célja, hogy figyelmeztesse a katolikus Európát a török veszélyre. Tomáš Pešina z Čechorodu (1629–1680) cseh katolikus pap, történész és író, 1674-től Szendrő püspöke. Az „Ucalegon Germaniae” Magyarország török elleni védelmében írott műve, melyben megemlékezik a törökellenes harcok bajnokáról, Zrínyi Miklósról. A törökellenes harcot a közép- és délkelet-európai nemzetek közös ügyének tartotta. Ennek kapcsán egy szláv-magyar együttműködés lehetőségéről álmodott, ami később meg is valósult, mikor Sobieski János lengyel király 1683-ban a töröktől körülzárt Bécs segítségére sietett. Munkájában az egyes évek eseményei közt felsorolja a török front csatáit, ostromait és kiemeli a csehek szerepét a törökök elleni védekezésben. Minden csatának vagy ostromnak összegyűjti a cseh vonatkozásait, például Szigetvár ostroma kapcsán felsorolja a Zrínyi család cseh tagjait. A Habsburg családot úgy mutatja be, mint a katolikus hit védelmezőjét a pogány törökökkel és a protestánsokkal szemben. Apponyi 0. (vö. 888.). Havass (Magyar földrajzi könyvtár) 284. old. Első 15 levelének alsó sarkát valamilyen erős savas hatás érhette, ezért „törősre égett”, némelyik hiányos is. Szerencsére, a díszcímlap kivételével szöveget nem érint. Első előzéklapja és a címoldalak kijárnak a könyvből.
Korabeli, kézzel festett, vékony fatáblára vont pergamenkötésben.
condition:
category: Books > History > Hungarian history >
category: Books > Foreign Language Books >
category: Antiques > Latin >
publisher: Pragae, 1663. Typis Universitatis, in Coll: Soc: Jesu ad S. Clementem.
item number / ISBN: 0060490
binding: other (see in details)
pages: 1 t. (allegorikus rézmetszetű díszcímlap)+[2]+197+[1] p. Első kiadás.
language: Hungarian
Powered by Axio
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

cart

Cart is empty