categories

cart

Cart is empty
You've not logged in

Kasper, Walter : Jézus a Krisztus

  • description
  • additional information
Sorozat: XX. századi keresztény gondolkodók 11.

A keresztény hit középpontjában egy történelmi személy áll: Jézus, akit hitünk szerint a Krisztusnak vallunk. Walter Kasper a mai ember gondolatvilágának fényében elemzi ezt a hitvallást. Könyve először az újkori szellemi áramlatokat vázolja fel, a Jézus-élete kutatás mai állását, a mítosztalanítás és az antropológiai megközelítés kísérleteit. Ha az olvasó e fejtegetéseket elvontnak találja, kezdje a második résznél a könyv olvasását: a szerző itt a történeti Jézus alakját mutatja be, működését, halálát, és tanításának lényegét: benne eljött közénk az Isten Országa. Keresztény hitünk sarkpontja – mutatja ki meggyőzően Kasper – Jézus feltámasztása.
Walter Kasper 1933-ban született. A münsteri, majd a tübingeni egyetemen volt a dogmatika professzora, 1989 óta pedig Rottenburg-Stuttgart egyházmegyéjének a püspöke. Számos nagyhatású teológiai könyvet írt, legismertebbé azonban e Krisztusról szóló könyve vált.
condition:
category: Books > Religion > Church history, Theology >
publisher: Vigilia, 1996
item number / ISBN: 0059041
binding: paperback
pages: 360
language: Hungarian
Powered by Axio
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

cart

Cart is empty