kategóriák

kosár

üres a kosár
nincs bejelentkezve

Zubriczky Aladár : Jézus ​élete és a vallástörténet

  • leírás
  • további adatok
Szent István könyvek 1.

Ez a dolgozat csak Jézus életének fontosabb párhuzamairól szól. Az egész újszövetséget, vagy épen az egész kereszténységet és katholicizmust minden (dogmatikus, erkölcsi, szertartási, stiláris stb.) irányban hasonlóan feldolgozni csak kötetekben lehetne. Még a szükített anyagot is a rendelkezésemre álló íveken csak áldozatok árán tudtam elhelyezni. A sorrend személyi mozzanatoktól is függvén, bajos volna a tisztán tárgyi csoportosítás. De az is nehéz volna, hogy az evangélium nyomán haladjak, mert négy van s a kívülök eső anyagokat sem mellőzhettem. Jobbnak láttam a nem ker. vallások szerint való csoportosítást. így ugyan egyes tárgyi mozzanatok, pld. a szüzi születés, feltámadás, mennybemenetel stb. ismételten előfordulnak, de viszont sok ismétlést kikerülhettem és sok dolgot jobban kidomboríthattam. Csak itt-ott tértem el ettől, ahol egy vallásnál az anyag csekély volta, vagy feltűnő rokonsága ajánlotta; pld. az egyiptomi anyagokat más fejezetekbe osztottam. Az irodalmat nem mellőzhettem. Ha ez a jegyzetek helyett a szöveget terheli, a kiadó-vállalat kívánta a jegyzetek mellőzését. Az irodalom igen rövid jelzése takarékossági szempontot szolgál.

A gerinc alsó részén hiány!
állapot:
kategória: Könyv > Vallás > vallástörténet, teológia >
kiadó: Szent István Társulat, 1923
cikkszám / ISBN: 0042585
kötés: fűzve
oldalszám: 179
könyv nyelve: magyar
Powered by Axio
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár