kategóriák

kosár

üres a kosár
nincs bejelentkezve

Hermész Triszmegisztosz bölcsessége

  • leírás
  • további adatok
Corpus Hermeticum, Asclepius, Liber Hermetis.

Fordította: Hamvas Endre Ádám, László Levente, Tar Ibolya.
A tanulmányokat írta: Hamvas Endre Ádám, Kárpáti Gábor Csaba.

Sorozat: Bibliotheca hermetica.

"Ami alant van olyan, mint ami fent van, és ami fent van, olyan, mint ami alant van, az Egy csodájának kiteljesedésére."

A Háromszor Legnagyobb Hermészről úgy tartja a hagyomány, hogy az isteni bölcsesség birtokosa, aki égi eredetű tudását csak a beavatottak előtt fedte fel. Ez a tudás nemcsak Istenről, az istenek és az ember teremtéséről, a világ égi szférákból álló felépítéséről, de a halhatatlan Lélek kozmikus alászállásáról és az ember földön betöltött küldetéséről, sorsáról is szól. Hermész bölcsessége révén az olvasó közelebb kerülhet ahhoz a világképhez és gondolkozásmódhoz, amely több mint másfél évezreden keresztül meghatározta a nyugati világ tradicionális létszemléletét.

Jelen kötetben a Hermésznek tulajdonított kozmogóniai, teológiai és filozófiai alapművek - Corpus Hermeticum, Asclepius, Tabula Smaragdina, A kozmosz leánya - mellett a gyakorlati hermetika két gyöngyszeme - a hellenisztikus asztrológia kézikönyve: a Liber Hermetis és Hortulanusnak a Smaragtáblához fűzött alkímiai kommentárja - is helyet kapott. A bőséges jegyzetanyaggal és a mélyebb megértést szolgáló tanulmányokkal kiegészített gyűjteményes kötet a maga teljességében most jelenik meg először magyarul.
állapot:
kategória: Könyv > Ezotéria > Ezoterikus filozófia >
kategória: Könyv > Ezotéria > Asztrologia >
kiadó: Szenzár(-Helikon, 2020)
cikkszám / ISBN: 9789634792406
kötés: kötve/papír
oldalszám: 634, [1]
könyv nyelve: magyar
Powered by Axio
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár