kategóriák

kosár

üres a kosár
nincs bejelentkezve

Ritoók Zsigmond (vál., ford., bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta) : Források az ókori görög zeneesztétika történetéhez - Görögül és magyarul

  • leírás
  • további adatok
Görög és Latin Írók - Scriptores Graeci et Latini 17.

A papír védőborító gyűrött, szakadozott, a gerincnél foltos, belülről celluxszal javítgatva.

A könyvben közölt szövegek egy része most jelenik meg először magyar fordításban. A szerző e források tükrében mutatja be a görög zeneesztétikának mint tudománynak a kialakulását és fejlődését: először a zenei Szép mitológikus magyarázatának korszakát, majd azt az időszakot, amikor a zeneesztétika még a többé-kevésbé differenciálatlan filozófiatudomány kereteiben élt. A szemelvények alapján végigkísérhetjük azt a lassú kibontakozást, amelynek során a még osztatlan tudományból kiváló más szaktudományokkal párhuzamosan a zeneesztétika is kialakította saját rendszereit, önállósult, s végül - az ókor alkonyán - egyrészt visszahajlott a kezdet vallásos-misztikus magyarázataihoz, másrészt kézikönyvekbe, összefoglalásokba szürkült, vagy elveszett a szkepszis homokjában. A kötet e tudomány történetét tehát nemcsak önmagában, hanem más tudományágakhoz való viszonyában is bemutatja. így a válogatás számos olyan szöveget is tartalmaz, amely nem csupán szorosan zeneesztétikai jellegű, hanem a filozófia-, tudomány-, pedagógia- vagy etikatörténet szempontjából is érdeklődésre tarthat számot.
állapot:
kategória: Könyv > Klasszika-filológia >
kategória: Könyv > Filozófia >
kategória: Könyv > Művészet > Zene >
kiadó: Akadémiai, 1982
cikkszám / ISBN: 0008570
kötés: kötve/egészvászon (kiadói, eredeti védőborítóban)
oldalszám: 589
könyv nyelve: magyar

további képek

Powered by Axio
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár