categories

cart

Cart is empty
You've not logged in

[I. Ferencz József (1830-1916) kanonoki kinevező 123485. sz. oklevele, 1908.]

  • description
  • additional information
Mi Első Ferencz József Isten kegyelméből Ausztriai Császár […] Magyarország Apostoli Királya emlékezetül adjuk […] tisztelendő Graeffel János Szent Hippolitról czimzett zoborhegyi czimzetes apát és eszergomi főszékesegyházi főesperes […] törvényszerüen megürült éneklő kanonokságot […] adtuk és adományoztuk”. Aláírás (sajátkezű): Ferencz József, Gr. Apponyi Albert. Kelt: „Budapesten, Minszent-hava 17-ik napján, az Úr ezerkilenczszáznyolczadik esztendejében. Uralkodásunk 60-ik évében”. Hátsó lapján latin nyelvű, tintával írt, aláírt két kihirdetéssel; papírfelzetes pecséttel, szárazbélyegzővel. Papíron, festett, aranyozott uralkodói címzéssel, ill. az adományozott nevének kiemelésével, angyalos magyar nagycímerrel díszítve; címeres, papírfelzetes pecséttel.
condition:
category: Antique Papers, Small Prints > Manuscripts >
publisher:
item number / ISBN: 0055848
language: Hungarian

more images

Powered by Axio
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

cart

Cart is empty