categories

cart

Cart is empty
You've not logged in

Pogány József : Dánia - A paraszt-eldorádó

  • description
  • additional information
"Ezerkilencszáztizenhat nyarán Dániában jártam. A háború vértengeréből rövid időre kigázolhattam a dán semlegesség szigetére. Ennek az utazásnak az egybefoglalója ez a könyv.
Az újságíró érdeklődése vezetett Dániába. A kenyérjegy, a vaj jegy, a zsír jegy, a bujkáló gabona és tojás korszakát éltük már akkor, keserves bosszút állt rajtunk az a magyar föld, amellyel sohsem törődtünk, amelyet meghagytunk ősi primitív meddőségében, amelynek népét meghagytuk abban a tudatlanságban, ahogy a jobbágyfelszabadítás találta. Elindultam Dániába, Európának minden jel, statisztika és tudomás szerint legfejlettebb mezőgazdaságú országába, hogy megkeressem, hová tűnnek a dán éléskamra élelmiszerei, hogy tudományos detektívként kinyomozzam, mik a dán vaj, szalonna és tojás Angliába áramlásának útjai és módjai."

AHázilag készített pauszpapír védőborítóban, a kiadói, illusztrált (Szántó Lajos) védőborítékon tul.-i névbejegyzés, a címlapon ugyanattól a kéztől származó, feltehetően a szerzőre vonatkozó bejegyzés: "zsidó újságíró, ki Dániában sohasem volt. Az egész felesleges szószátyárkodás, mindenről ír csak arról nem amiről kéne - utazási tapasztalatai újságcímekből és könyvekből vannak."

condition:
category: Books > Natural Sciences > Agriculture >
category: Books > Geography > Travel guides, Tourist maps >
category: Books > History > 20th Century, Politics >
publisher: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., 1918
item number / ISBN: 0058057
binding: paperback
pages: 127 p.
language: Hungarian

more images

Powered by Axio
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

cart

Cart is empty