kategóriák

kosár

üres a kosár
nincs bejelentkezve

Foucault, Michel : A szavak és a dolgok - A társadalomtudományok archeológiája

 • leírás
 • további adatok
Fordította Romhányi Török Gábor.

A szavak és a dolgok a XX. század második felének egyik filozófiai alapműve. A könyv olyan szellemi áramlatokhoz kapcsolódott, mint a francia új regény mozgalma, a Lévi-Strauss-féle etnológia vagy a Lacan által átformált pszichoanalízis. Foucault ebben a könyvében alakította ki sajátos metodológiáját, amelyet a tudás archeológiájának keresztelt el. Ebben a módszerben jól megfér egymás mellett a történelemanalízis, a filozófiai fejtegetés és a szó szoros értelmében vett műelemzés. Olyan történetírói, filozófiai és esztétikai teljesítmény, amelynek ismerete és figyelembevétele nélkül századunk második felének társadalomtudománya aligha érthető meg.

.   .   . 

Foucault-nak ​számos műve megjelent magyarul, ám ezek kivétel nélkül a kései, nemcsak érett, de az elmélettől egyre inkább a konkrétumok (igazságszolgáltatás, kórház, börtön, szexualitás stb.) felé forduló – alapelveit, vezérlő szempontjait immár olvasónál feltételező – szerzőt mutatják.

Ez a mű feltehetőleg a szerző legfontosabb, nevét igen hosszú időre fenntartó alkotása. Ebben az alapelveket mutatja be, méghozzá abban a stádiumban, amikor Foucault maga is „rájött” arra, hogy mi az „uralom”, mi a tudás „igazi” szerkezete, mi indokolja, sőt generálja a „gyanakvást”, mi az emberi szituáció alapvető struktúrája; mi a tudás „archeológiája” stb. Bevezető és alapozó tehát ez a fiatalkori munka az egész Foucault-i életműhöz, és rajta keresztül a strukturalizmus, neostrukturalizmus és posztmodern egész összetett kérdésköréhez.

Maga a mű – külső formáját tekintve – tulajdonképpen filozófia-, illetve eszmetörténeti vizsgálódás, annak kutatása és bemutatása, hogy miképp és mit kutatott és kutat a társadalomtudomány, a filozófia és az emberrel foglalkozó számos tudományos diszciplína. Lényegét, mélystruktúráját tekintve pedig olyan ismeretelméletről van szó, amely egyben antropológia és történetbölcselet is, olyasféle fordulat az ember és megismerése tárgykörében, mint Freudé a pszichológiában, vagy Nietzschéé az etikában.

A mű több bravúros egyedi filozófiai és művészeti, történeti és közgazdasági elemzést tartalmaz, lényegét azonban nem ezek a sokszor idézett és bámult csúcsteljesítmények adják, hanem ember „eltűnéséről”, mármint a tudományok felé irányuló reflektorfényéből való eltűnéséről, az eldologiasodás (éppen nem hegeli-marxi) koncepciójáról szóló alapeszmék, amelyek Foucault helyét a gyanú filozófiájának legnagyobbjai közt jelölik ki, és akinek hatása nemcsak a posztmodern vezető filozófusainak (Derrida, Rorty stb.) eszméin mérhető fel, de a filozófia, társadalomtudományi közgondolkodás ún. „normál” szerkezetén is. Alapmű, minden igazi – filozófiai, társadalomtudományi – műveltségre törő olvasó kötelező olvasmánya.

Eredeti cím: Les mots et les choses

állapot:
kategória: Könyv > Filozófia >
kategória: Könyv > Társadalomtudomány >
kiadó: Osiris, 2000
cikkszám / ISBN: 9789633795149
kötés: fűzve
oldalszám: 431
könyv nyelve: magyar

szerző további művei

Foucault, Michel : The Birth of the Clinic. An archaeology of medical perception. Foucault, Michel : The Birth of the Clinic. An archaeology of medical perception.

előjegyezhető

Foucault, Michel : The History of Sexuality: An Introduction (Volume 1) Foucault, Michel : The History of Sexuality: An Introduction (Volume 1)

előjegyezhető

Foucault, Michel : Security, Territory, Population. Lectures at the College de France, 1977--1978 Foucault, Michel : Security, Territory, Population. Lectures at the College de France, 1977--1978

előjegyezhető

Foucault, Michel : The Birth of The Clinic Foucault, Michel : The Birth of The Clinic

előjegyezhető

Foucault, Michel : The Archaeology of Knowledge and The Discourse on Language Foucault, Michel : The Archaeology of Knowledge and The Discourse on Language

előjegyezhető

Foucault, Michel : Essential works of Foucault, 1954-1984 Foucault, Michel : Essential works of Foucault, 1954-1984

előjegyezhető

Foucault, Michel : The Use of Pleasure - Volume 2 of The History of Sexuality Foucault, Michel : The Use of Pleasure - Volume 2 of The History of Sexuality

előjegyezhető

Foucault, Michel : A bolondság története a klasszicizmus korában Foucault, Michel : A bolondság története a klasszicizmus korában

előjegyezhető

Foucault, Michel : A fantasztikus könyvtár Foucault, Michel : A fantasztikus könyvtár

előjegyezhető

Foucault, Michel : Elmebetegség és pszichológia / A klinikai orvoslás születése Foucault, Michel : Elmebetegség és pszichológia / A klinikai orvoslás születése

előjegyezhető

Foucault, Michel : The Care of the Self - The History of Sexuality - Vol. 3. Foucault, Michel : The Care of the Self - The History of Sexuality - Vol. 3.

előjegyezhető

Foucault, Michel : Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason Foucault, Michel : Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason

előjegyezhető

Foucault, Michel : A szexualitás története I. - A tudás akarása Foucault, Michel : A szexualitás története I. - A tudás akarása

előjegyezhető

Foucault, Michel : A szexualitás története II. - A gyönyörök gyakorlása Foucault, Michel : A szexualitás története II. - A gyönyörök gyakorlása

előjegyezhető

Foucault, Michel : A szexualitás története III. - Törődés önmagunkkal Foucault, Michel : A szexualitás története III. - Törődés önmagunkkal

előjegyezhető

Foucault, Michel : The History of Sexuality: An Introduction Foucault, Michel : The History of Sexuality: An Introduction

előjegyezhető

Foucault, Michel : Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason Foucault, Michel : Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason

előjegyezhető

Foucault, Michel : A tudás archeológiája Foucault, Michel : A tudás archeológiája

előjegyezhető

Foucault, Michel : The History of Sexuality I. Foucault, Michel : The History of Sexuality I.

előjegyezhető

Foucault, Michel : A szexualitás története - A tudás akarása Foucault, Michel : A szexualitás története - A tudás akarása

előjegyezhető

Foucault, Michel : The Use of Pleasure. The History of Sexuality Volume 2. Foucault, Michel : The Use of Pleasure. The History of Sexuality Volume 2.

előjegyezhető

Foucault, Michel : Nyelv a végtelenhez - Tanulmányok, előadások, beszélgetések Foucault, Michel : Nyelv a végtelenhez - Tanulmányok, előadások, beszélgetések

előjegyezhető

Foucault, Michel : Felügyelet és büntetés. A börtön története. Foucault, Michel : Felügyelet és büntetés. A börtön története.

előjegyezhető

Foucault, Michel : The Order of Things. An Archaeology of the Human Sciences Foucault, Michel : The Order of Things. An Archaeology of the Human Sciences

előjegyezhető

Foucault, Michel : Discipline & Punish. The Birth of the Prison Foucault, Michel : Discipline & Punish. The Birth of the Prison

előjegyezhető

Foucault, Michel : The Birth of The Clinic Foucault, Michel : The Birth of The Clinic

előjegyezhető

Foucault, Michel : L'Ordre du Discours Foucault, Michel : L'Ordre du Discours

előjegyezhető

Foucault, Michel : Discipline & Punish. The Birth of the Prison Foucault, Michel : Discipline & Punish. The Birth of the Prison

előjegyezhető

Foucault, Michel : History of Madness Foucault, Michel : History of Madness

előjegyezhető

Foucault, Michel : Az igazság és az igazságszolgáltatási formák Foucault, Michel : Az igazság és az igazságszolgáltatási formák

előjegyezhető

Foucault, Michel : Herculine Barbin Foucault, Michel : Herculine Barbin

előjegyezhető

Foucault, Michel : Re-reading Foucault: On Law, Power and Rights Foucault, Michel : Re-reading Foucault: On Law, Power and Rights

előjegyezhető

Foucault, Michel : This Is Not a Pipe Foucault, Michel : This Is Not a Pipe

előjegyezhető

Foucault, Michel : The Archaeology of Knowledge and The Discourse on Language Foucault, Michel : The Archaeology of Knowledge and The Discourse on Language

előjegyezhető

Foucault, Michel : A rendellenesek Foucault, Michel : A rendellenesek

előjegyezhető

Foucault, Michel : Abnormal - Lectures at the Collège de France, 1974-1975 Foucault, Michel : Abnormal - Lectures at the Collège de France, 1974-1975

előjegyezhető

Foucault, Michel : Die Anormalen Foucault, Michel : Die Anormalen

előjegyezhető

Foucault, Michel : Remarks on Marx - Conversations with Duccio Trombardori Foucault, Michel : Remarks on Marx - Conversations with Duccio Trombardori

előjegyezhető

Foucault, Michel : Überwachen und Strafen Foucault, Michel : Überwachen und Strafen

előjegyezhető

Foucault, Michel : Death and the Labyrinth - The World of Raymond Roussel Foucault, Michel : Death and the Labyrinth - The World of Raymond Roussel

előjegyezhető

Foucault, Michel : The History of Sexuality - Volume I: An Introduction Foucault, Michel : The History of Sexuality - Volume I: An Introduction

előjegyezhető

Foucault, Michel : The Use of Pleasure. The History of Sexuality Volume 2. Foucault, Michel : The Use of Pleasure. The History of Sexuality Volume 2.

előjegyezhető

Foucault, Michel : Power/Knowledge - Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977 Foucault, Michel : Power/Knowledge - Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977

előjegyezhető

Foucault, Michel : Felügyelet és büntetés - A börtön története. Foucault, Michel : Felügyelet és büntetés - A börtön története.

előjegyezhető

Foucault, Michel : A szexualitás története - A tudás akarása Foucault, Michel : A szexualitás története - A tudás akarása

előjegyezhető

Foucault, Michel : Discipline and Punish - The Birth of the Prison Foucault, Michel : Discipline and Punish - The Birth of the Prison

előjegyezhető

Foucault, Michel : Language, Counter-Memory, Practice - Selected Essays and Interviews Foucault, Michel : Language, Counter-Memory, Practice - Selected Essays and Interviews 3 000 Ft
Powered by Axio
Telefon:+36 1 317-50-23
E-mail:info@muzeumantikvarium.hu
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár