kategóriák

kosár

üres a kosár

Szocreál ajánlójegyzék >

darab / oldal:
találatok: 314db
kép feltöltés ideje/ szerző/ megnevezés/ ár
143. Énekeljetek munkásőrök. [Nyomtatott kottás füzet.]<br><br>[Sing workers’ militiamen.] [Printed note booklet.]
125. A Magyar-Szovjet Társaság célja és feladata. [Politikai brosúra.]<br><br>[Aim and task of the Hungarian-Soviet Society.] [Political brochure.]
134. [Brosúrák az 1958. november 16-i országgyűlési és tanácsi választásokra.] [2 db.]<br><br>[Brochures of the parliament and assembly elections of 16 november 1958.] [2 pieces.]
136. [Doboló úttörő.]. [Gyufacímke.]<br>[Drumming pioneer.] [Match label.]<br>[15 éve alakult meg a Magyar Úttörők Szövetsége.] [Gyufacímke.]<br>[The 15 years ago established Hungarian Association of Pioneers.] [Match label.]
141. Éljen április 4 felszabadulásunk nagy ünnepe. [Gyufacímke.] + 1 db.<br><br>[Long live 4th of april the grand celebration of our release.] [Match label.] [+1 pcs.]
1 550 Ft 1 000 Ft
146. [Internacionalisták sarló-kalapácsos vörös zászlóval.] [Nyomat.]<br><br>[Internationalits with hook-and-hammer red flag.] [Print.]
1 550 Ft
160. Nagygyűlés a Vörös téren. N[yikita]. Sz[ergejevics] Hruscsov elvtárs beszéde. Fidel Castro elvtárs beszéde.<br><br>[General meeting on the Red square. Comrade N(ikita) S(ergeyevich) Khrushchev’s speech. Comrade Fidel Castro’s speech.]
1 550 Ft
161. Népi demokráciánk eredményei. Ezzel érvelj! [Politikai brosúra.] [+1 brossúra]<br><br>[Results of our people's democracy. Reason with this!] [Political brochure.] [+1 brochure]
164. Пригласительный билет 48 октябрь. [Nyomtatott meghívó a NOSZF 48. évfordulójára rendezett ünnepségre Moszkvában.]<br><br>[Printed invitation card to the 48th anniversary celebration  of the Great October Socialist Revolution in Moscow.]
168. Sztálin nyilatkozik a legidőszerűbb kérdésekről. Sztálin válaszai Alexander Wertnek, a „Sunday Times” moszkvai tudósítójának 1946. szeptember 17-én hozzá beterjesztett írásbeli kérdéseire. [Szórólap.]
171. Ünnepély a Globus Nyomdában. [Meghívó.]<br><br>[Celebration in the Globus Press.] [Invitation card.]
1 550 Ft
248. 25 éves az úttörő mozgalom. [Képeslap.]<br><br>[The 25-year-old pioneer movement.] [Postcard.]
252. Halasi csipke Rákosi Elvtárs születésnapjára készült. [Képeslap.]<br><br>[Halas lace made for the celebration of Comrade Rákosi’s birthday.] [Postcard.]
196. Diadalmas 44 esztendő. [Az Athenaeum nyomda üzemi híradója.] <br><br>[The Athenaeum printing house’s trade news.]
158. Megvédjük a békét. Konferencia a béke védelmében 1949. június 17-18. [Politikai brosúra.]<br><br>[We save the peace. Conference in order to protect the peace 17-18 june 1949.] [Political brochure.]
142. Éljen Május 1, a nemzetközi munkásosztály harcos seregszemléje! [Propaganda brosúra.]<br><br>[Long live 1st of May the militant march of the international working class.] [Political brochure.]
138. Egyesült erővel a szocializmus teljes felépítéséért. Hatvanéves az Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezete. [Politikai brosúra.]<br><br>[With united power for the complete building of socialism.] [Political brochure.]
215. [A Magyar Acélárugyár Rt. dolgozóinak május elsejei felvonulása Budapesten.] [Amatőr fotók.]<br><br>[The workers of the Hungarian Steelwork Factory Public Limited Company’s procession on 1 May in Budapest.] [2 amateur photos.]
2 500 Ft 1 500 Ft
242. Sorozás a XIV. kerületben. 1956. X. [Amatőr fotók.]<br><br>[Enlistment in the District XIV. (Budapest) 10. 1956.] [Amateur photos. 2 pieces.]
266. The 11th Sokol Festival in Prague. june – july 1948. Czehoslovakia. [A 11. Sokol Fesztivál Prágában – Csehszlovákia.] [Képeslap.] [Postcard.]
2 500 Ft
Powered by Axio
Telefon:+36 1 317-50-23
E-mail:info@muzeumantikvarium.hu
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár