kategóriák

kosár

üres a kosár
nincs bejelentkezve

Aszmusz : Marx és a polgári historizmus

  • leírás
  • további adatok
A történetfilozófia problémái Marx előtt
Verulami Bacon naturalista historizmusa
Herder történetfilozófiájának naturalista historizmusa A történelmi szükségszerűség és szabadság problémája. Spinoza-Kant
A történelmi szükségszerűség és szabadság problémája. Az idős Fichte
A történelmi szükségszerűség és szabadság problémája. Schelling
A történelmi szükségszerűség és szabadság problémája. Hegel
Hegel történetfilozófiája. A hegeli történetfilozófia társadalmi, történelmi gyökerei, szociális iránya
Marx. A történetfilozófia legyőzetése Marx és a történetfilozófia problémái. Marx és Hegel, Marx és Feuerbach
Marx és a monizmus problémája a természet- és társadalomtudományokban
Marx és a társadalmi-gazdasági alakulat fogalma. Az általános, a különös és az egyes dialektikája a történelemben. Marx-Schopenhauer
A szabadság és szükségszerűség dialektikája Marx történelemelméletében. A történelmi cselekvés szabadságának objektív és szubjektív feltételei. A történelmi cselekvés szabadságának osztályszubjektuma
A marxi osztályelmélet. A proletárdiktatúra mint a történelemfelfogás nélkülözhetetlen és egyik leglényegesebb fogalma
Az imperializmus korának alogikus polgári historizmusa A historizmus válsága a polgári történetfilozófia képviselőienk tudatában. A freiburgi iskola és a történetfilozófia problémái
Rickert történetfilozófiája és logikai dualizmusa a természettudományban és a történelemben
A történelmi megismerés logikája Rickert elméletében. Az egyetemes és az egyedi hamis szembeállítása. Rickert történetfilozófiájának osztálygyökerei
A fasizálódó Németország filozófiája. Spengler és a történettudomány specifikumának problémája
A spengleri történetfilozófia biologizmusa és osztálytendenciája a fasizálódó Németország viszonyai között
Spengler történetfilozófiája mint a burzsoá alogizmus megnyilvánulása
állapot:
kategória: Könyv > Filozófia >
kiadó: Gondolat, 1973
cikkszám / ISBN: 0048356
kötés: kötve/egészvászon
oldalszám: 412
könyv nyelve: magyar
Powered by Axio
Telefon:+36 1 317-50-23
E-mail:info@muzeumantikvarium.hu
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár