kategóriák

kosár

üres a kosár
nincs bejelentkezve

Kiss Mária (szerk.) : Folklór és tradíció VII.

1 200 Ft
  • leírás
  • további adatok
Antonijevic Dragos: A szokások pozitív és misztikus élete Voigt Vilmos: A bogumilizmus magyar és délszláv eredete Capo Jasna: A zarándoklatok, mint a népi vallásosság egyik formája Gelencsér József - Matovics Mária: A Dráva menti sokácok máriagyűdi búcsújárása Kovács Endre: Boldogasszony anyánk - Adatok egy nyugat-bácskai falu Szűz Mária-kultuszához Tripolsky Géza: Szent Ivántól Ivanjdanig Pócs Éva: A kígyó, a mennykő és a tehenek. "Kettős samanizmus" és boszorkányság Közép-DK-Európában Penavin Olga: Diakron mesegyűjtés a jugoszláviai magyaroknál Fehér Zoltán: A bátyai boszorkány meg a táltos magyar és délszláv rokonsága Borús Rózsa: A pacséri vőfénykönyv Tátrai Zsuzsanna: Délszláv farsangi szokások Magyarországon Szabeva Aszja: A bolgár falutelepítési szokások és hiedelmek Predic Mladena: A lórévi szerbek közösségi szokásai a II. világháború utáni időszakban Nagy Ilona: Korcsoport-találkozó - Adalékok egy antropológiai elemzéshez Petrovic Durdica: Magyar kulturális javak a középkori Dubrovnikban Póth István: Két korai délszláv közmondásgyűjtemény magyar vonatkozásairól Katona Imre: A Kopácsi Énekeskönyv nemzetközi és tudományközi jelentősége Égető Melinda: Délszláv nyelvemlékek a 18. századi Nagykőrösről Schubert Gabriella: A magyar rovás interetnikus jelentősége Délkelet-Európában Kozár-Mukic Marija: Interetnikus kapcsolatok egy vas megyei szlovén és magyar népmesében Kriza Ildikó: A szlovén és magyar Mátyás-hagyomány kapcsolatai Dankó Imre: Králjevics Márkó azonosítása Mátyás királlyal a délszláv népköltészetben Veselinovic Sulc Magdolna: Márk királyfi szülővárosa, Prilep és környéke egy XIX. század végi magyar útirajzíró szemével Nikolic Desanka: A csákó a szocio-etnikai kontagtusok szerepében Radovanovic Miljana: Búcsújáróhelyek az etnikai identitás megőrzésének szerepében Petrovic Edit: Etnikai folyamatok Feketic falu montenegrói és magyar lakosai között Grbic Jadranka: Oktatási nyelv - anyanyelv Pavlovic Mirjana: A battonyai szerbek etnikai identitásának tanulmányozásához szolgáló módszertani keret Lukic - Krstanovic Miroslava: Források a kisebbségi csoportok nemzeti identitásának tanulmányozásához Bodor Anikó: A jugoszláviai magyar népzene Tari Lujza: Azonos tendenciák a magyar és a délszláv népek mai zenéjében Fehér Anikó: Egy kétnyelvű falu zenei életének sajátosságai Rajkovic Zorica: Néprajzi és Folklorisztikai Intézet: A magyarországi horvátok néprajzi és folklorisztikai kutatása Starcevic - Stambuk Anamarija: Adalékok a magyarországi délszlávokkal foglalkozó néprajzi és folklorisztikai munkák bibliográfiájához Krupa András: Jugoszláviai és magyarországi előadók a békéscsabai nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencián Drljaca Dusan: A magyarországi szerbek élete és szokásai a települések monográfiáiban található leírások szerint.
állapot:
kategória: Könyv > Néprajz >
kiadó: MTA Néprajzi Kutatóintézet, 1994
cikkszám / ISBN: 0048056
kötés: fűzve
oldalszám: 362
könyv nyelve: magyar
Powered by Axio
Telefon:+36 1 317-50-23
E-mail:info@muzeumantikvarium.hu
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár