kategóriák

kosár

üres a kosár
nincs bejelentkezve

[Gálócsy Árpád] : Közérdekű levelek. IV. levél. [I. évf.]: A kommunista "apostolok" és a marxi "tudomány".

3 000 Ft
  • leírás
  • további adatok

[Gálócsy Árpád magyar bánya- és kohómérnök, szakíró, aki vezető szerepet játszott az 1920-as évek mérnökmozgalmaiban, és részese volt a jobboldali politikai mozgalmaknak is. 1922-ben kezdte írni Közérdekű levelek című társadalompolitikai röpiratsorozatát.

Közéleti írásaiban elsők között foglalkozott a zsidókérdéssel kizárólag faji, fajvédelmi alapon. A magyarság „faji öntudatát” akarta újjáéleszteni az ún. nemzetellenes, zsidó, szabadkőműves, bolsevik stb. nézetekkel szemben. - [Wikipédia]

 

A Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetsége 1922. augusztus 24-én beadványt intézett a m. kir. belügyministerhez: "...feladatának tűzte ki a munkáskérdésben egy erős. hazafias közvélemény megteremtését, mert — sajnos — tapasztalta, hogy a szociáldemokrata kommunisták a munkásság nagy tömegeit tudják rabságban tartani, és azokat nemzeti és államellenes irányú üzelmeiknél mint fenyegető tömeget felhasználni. E cél elérésére indítottuk meg a Közérdekű Leveleket, melyek kéthetenként tiz-tizezer példányban jelennek meg és névre szóló címzéssel postán küldetnek széjjel. (...)

A költségek fedezésére legelső sorban a legközelebbről érdekelt ipari vállalatokat kívánjuk igénybe venni, ezért arra kérjük Nagyméltóságodat, kegyeskedjék a főispánokat, alispánokat utasítani, hogy a vármegye nagybirtokosait a célnak bizalmasan megnyerjék. " 1924 áprilisától, februárig visszamenőleg a kormány havi 450.000 koronával támogatta meg a kéthetente megjelenő, ingyenes kiadványt.   (Nemzetgyűlési napló, 1926. április 27. - 1926. május 06. ülésnapok)

állapot:
kategória: Könyv > Újság, Folyóirat >
kategória: Papírrégiség, Aprónyomtatvány > politika >
kategória: Könyv > Filozófia >
kiadó: [Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetsége], 1922. június 15.
cikkszám / ISBN: 0043068
kötés: egyéb (lásd a leírásban)
oldalszám: [4]
könyv nyelve: magyar
Powered by Axio
Telefon:+36 1 317-50-23
E-mail:info@muzeumantikvarium.hu
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár