kategóriák

kosár

üres a kosár
nincs bejelentkezve

Winkler János : Baromfitenyésztés

  • leírás
  • további adatok
Hazai szakirodalmunk összefoglaló baromfitenyésztés! művekben meglehetősen szegény, ezért örömmel fogadtam a reám nézve rendkívül' megtisztelő felhívást ilyen műnek a megírására. A baromfitenyésztés körül rendkívül sok téves nézet van elterjedve, amelyeket csak gondosan megírt és tudományos alapokra fektetett szakkönyvekkel lehet a nagyközönség gondolkodásából kiirtani. Igyekeztem a tudományos szakirodalmát lehetőleg kimeríteni s a legjobbat adni, tekintve azonban, hogy jelen mű főleg a nagyközönségnek készült, igyekeztem az előadást népszerűen tartani, úgy, hogy elsősorban a művelt olvasó közönség megtalálja mindazokat'a gyakorlati és elméleti ismereteket, amelyek egy baromfitenyészet berendezésére és vezetésére okvetlenül szükségesek, de igyekezetem oda is irányult, hogy a kevésbbé tanult olvasó is haszonnal forgathassa a könyvet. A könyv kizárólag a gyakorlat szolgálatában áll s azt hiszem, hogy megközelítettem ama célomat, hogy a könyv áttanulmányozása után tiszta kép áll az olvasó előtt a baromfitenyésztés körül előforduló összes munkálatokról. Az anyag összeválogatásánál a lehető legnagyobb gonddal jártam el. Felhasználtam a szakirodalomban feltalálható eszméket és gondolatokat, kiegészítve ismételt kül- és belföldi tanulmányutaimon szerzett tapasztalataimmal,, nemkülönben a saját kutatásaim és kísérleteim eredményeivel. Itt meg kell emlékeznem arról a szíves támogatásról, amelyben a tudomány képviselői részéről részesültem, így Dr. Rajtsits Emil, állatorvosi főiskolai tanár úr az állatgyógyászati, Rerrich Béla, műépítész űr az építészeti, Dr. Wellmann Oszkár, állatorvosi főiskolai tanár úr a tenyésztéstani, Dr. Zaitschek Arthur, kir. fővegyész úr a takarmányozástani fejezetek megírásánál hasznos útmutatásokkal és tanácsokkal látott el, amelyekért őszinte köszönetemet kifejezni el nem mulaszthatom.

Címlapján korabeli tulajdonosi bejegyzéssel és érvénytelen könyvtári bélyegzésekkel.
Későbbi amatőr félvászon kötésben
állapot:
kategória: Könyv > Természettudomány > Mezőgazdaság >
kategória: Könyv > Természettudomány > Növénytermesztés, Állattartás >
kiadó: Pátria, 1921
cikkszám / ISBN: 0055528
kötés: egyéb (lásd a leírásban)
oldalszám: 350
könyv nyelve: magyar

további képek

Powered by Axio
Telefon:+36 1 317-50-23
E-mail:info@muzeumantikvarium.hu
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár