categories

cart

Cart is empty
You've not logged in

Moravcsik Gyula : Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai

  • description
  • additional information
Az 1972-ben elhunyt kiváló bizantinológus e műve - melyet hagyatékából Ritoók Zsigmond és Kapitánffy István rendezett sajtó alá - Árpád-kori történelmünk évtizedeken át gyűjtött bizánci forrásait tartalmazza. A szemelvényeket eredeti görög nyelven és magyar fordításban teszi közzé, Moravcsik saját kézirattanulmányai alapján a korábbi kiadásoknál is jobb, hitelesebb képet nyújtva. Bevezetői közlik a forrásra és szerzőjére vonatkozó legfontosabb ismereteket, a szöveghez pedig szövegkritikai és magyarázó jegyzetek csatlakoznak. Moravcsik Gyula nemcsak a bizánci történetírók és krónikások magyar vonatkozású helyeit gyűjtötte össze munkájában, hanem minden egyéb, eddig feltárt forrást: hagiográfiai munkákat, beszédeket, leveleket, sőt feliratokat is. Történelmünk e korai szakaszára vonatkozóan éppen a bizánci szerzőknél található számos olyan adat, amely egyetlen más forrásban sem maradt ránk...
condition:
category: Books > History > Hungarian history >
category: Books > History > Universal history >
publisher: Akadémiai, 1984.
item number / ISBN: 0010677
binding: cloth bound (in original dust jacket)
pages: 363
language: Hungarian
Powered by Axio
Telefon:+36 1 317-50-23
E-mail:info@muzeumantikvarium.hu
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

cart

Cart is empty