kategóriák

kosár

üres a kosár
nincs bejelentkezve

Fabiny Tibor (szerk.) : A tipológiai szimbolizmus - Tanulmányok.

  • leírás
  • további adatok
Szöveggyűjtemény a bibliai és az irodalmi hermeneutika történetéből.

Sorozat: Ikonológia és műértelmezés 4.

TARTALOM:

Fabiny Tibor: Előkép és beteljesülés: a tipológiai szimbolizmus a hermeneutika történetében

Források

Részletek az Újszövetségből
Részletek a Barnabás-levélből
Részletek Tertullianus írásaiból
Augustinus a Szentírás trópusairól
Részlet Lancelot Andrews prédikációjából
Részlet John Donne meditációjából
Részlet Milton Elveszett paradicsomából
Részletek Jonathan Edwards műveiből

Tipológia és bibliai egzégia

G. W. H. Lampe: A tipológia ésszerűsége
Jean Danielou: A szimbolizmus problémája
Henri de Lubac: "Tipológia" és "allegorizmus"
Rudolf Bultmann: A tipológiának mint hermeneutikai módszernek eredete és értelme
Gerhard von Rad: Az Ótestamentum tipológiai értelmezése
R. A. Markus: Előfeltevések a Szentírás tipológiai értelmezésében
Robert C. Dentan: A tipológia helyes és helytelen használata
Tipológia és a középkor: művészet és irodalom Peter Bloch: A tipologikus művészet (Bernáth Gy. ford.)
Erich Auerbach: A tipológiai szimbolizmus a középkori irodalomban
Elizabeth Salter: A középkori költészet és a valóság figurális képe
Arnold Williams: Tipológia és a ciklikus drámák: néhány kritérium
D. W. Robertson: A tipológia kérdése és a wakefieldi Mactatio Abel
Patrick J. Collins: Tipológia, kritika és a középkori dráma

Tipológia és a 17. századi irodalom

Barbara K. Lewalski: A tipológiai szimbollizmus és a "lélek haladása" a 17. századi irodalomban
W. G. Madsen: "A föld mint a menny árnyképe": az Elveszett paradicsom tipológiai szimbolizmusa
Barbara K. Lewalski: A szerkezet és a látás szimbolizmusa Mihály próféciájában az Elveszett paradicsom XI-XII. könyvében
Northro Frye: A Visszanyert paradicsom tipológiája (Fejér K. ford)
Sacvan Berncovitch: Tipológia a puritán Új Angliában (John Cotton és Roger Williams vitájának újraértelmezése
állapot:
kategória: Könyv > Vallás > vallástörténet, teológia >
kategória: Könyv > Filozófia >
kategória: Könyv > Irodalomtörténet >
kategória: Könyv > Művészet > Képzőművészet >
kiadó: JATEPress, 1988
cikkszám / ISBN: 9789634822233
kötés: fűzve
oldalszám: 417 p. + 11 t.
könyv nyelve: magyar
Powered by Axio
Telefon:+36 1 317-50-23
E-mail:info@muzeumantikvarium.hu
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár