kategóriák

kosár

üres a kosár
nincs bejelentkezve

Antalfai Márta : A női lélek útja mondákban és mesékben

  • leírás
  • további adatok
Meseelemzések - párkapcsolat - meseterápia

2., átdolgozott és bővített kiadás.

A huszadik század utolsó harmadában számos, a hazai szakmai és érdeklődő közönség számára is elérhető külföldi szerző, többek között a freudi analitikus pszichológiát felhasználó Bruno Bettelheim, és a jungi analitikus pszichológiából táplálkozó Marie-Luis von Franz, Verena Kast, Clarissa Pincola Estes, Madonna Kolbenschalag, Jean Shinoda Bolen tollából magyar nyelven is olvasható szakkönyv jelent meg, amelyek a mesék elemzésével foglalkoztak. Ezt a sort méltó módon folytatja Antalfai Márta, aki A női lélek útja mondákban és mesékben című kötetében átfogó és mély integrációját valósítja meg a külföldi szerzők által is fémjelzett meseelemzéseknek, s ezzel egyedülállót alkotott a hazai pszichológiai és pszichoterápiás szakirodalomban.

Antalfai Márta könyve egy valódi prevenciós mű abban az értelemben, hogy a napjainkat át- és átszövő, a médiák által sugárzott virtuális valóságnak a személyiségfejlődésre gyakorolt káros hatásával ellentétben (amelyet ő egyáltalán nem hangoztat), egy humanista elkötelezettségű pszichoterapeutának a „lélek legintimebb és legtitokzatosabb részéből” származó mesék és mondák elemzésével elsősorban a női személyiségfejlődés harmonikus folyamatához egy kapaszkodót nyújtó szakkönyvet adjon a szakmai és az érdeklődő közönség kezébe.

Antalfai Márta könyvének különös küldetése, hogy a jungi analitikus pszichológia segítségével próbálja az embert ősidők által foglalkoztató Egységet megragadni, s mindezt úgy teszi, hogy a mesék elemzését mind a vertikális, mind a horizontális tengely mentén megragadhatóan az univerzális szimbólumok beépítésével és felhasználásával végzi.

A szerzőt a mű megírásánál nemcsak a rendkívül széleskörű szakirodalmi tájékozottság segítette, hanem az az elkötelezett pszichoterápiás szemlélet és az ebből táplálkozó gyakorlat, amely átsüt a művön, és kristálytisztává szűri át a szerző célját, részben, hogy a szó valódi értelmében „pre veniere” (elébe tudjon menni), és a mese elemzések révén segítséget tudjon nyújtani a női lélek harmonikus kibontakozásához, illetve a pácienseitől tapasztalatot szerezve kialakítsa a mesék kilenc kategóriáját az aktiváló funkciókkal és komplexusokkal, úgy, hogy a fejlődéspszichológiai törvényszerűségeket is figyelembe veszi.

A könyvet számos, jól szerkesztett kiegészítő ábra és táblázat teszi áttekinthetőbbé. A szakirodalmi paletta rendkívül széles, a világ népmese-és mondakincsétől a kultúrantropológiai irodalmon keresztül, a pszichológiai munkákig terjed. Összefoglalva: jelentős, a jungi mélypszichológia tételeire támaszkodó, a magyar szakirodalomban elsőként megjelent meseelemzést kapunk Antalfai Mártától, aki számos szálon kitűnő szerkesztésben, a pontosság és jól érthetőség érdekében néhol túlzott alapossággal, de a pszichoterápiában tanult és gyakorolt mély elkötelezettséggel nyújtja át könyvét az olvasónak.
állapot:
kategória: Könyv > Pszichológia >
kiadó: Wesley János Lelkészképző Főiskola, (2011)
cikkszám / ISBN: 0045462
kötés: fűzve
oldalszám: 529
könyv nyelve: magyar
Powered by Axio
Telefon:+36 1 317-50-23
E-mail:info@muzeumantikvarium.hu
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár