kategóriák

kosár

üres a kosár
nincs bejelentkezve

Manent, Pierre : A liberális gondolat története

  • leírás
  • további adatok
Sok helyen ceruzás aláhúzásokkal, jegyzetekkel!

Sorozat: Szabadságbeszélgetések
Tíz előadás.
A modern polgári társadalmak berendezkedését meghatározó liberalizmus két gondolaton alapszik: a hatalomnak alávetett emberek egyetértésén nyugvó népképviselet és a hatalmak elválasztásának gondolatán. A francia gondolkodó tíz egyetemi előadása e modern politikai eszmerendszer kiformálódásának folyamatát tekinti át a reneszánsztól a 19. század közepéig. ; A kereszténység szekularizációjának mind erősebbé váló tendenciája - az újkori történelem döntő eseményeinek és politikai formációinak hatásaival együtt - az egyént mint a természettől adott jogok alanyát állítják előtérbe. Azt a politikai-eszmetörténeti folyamatot Manent a társadalombölcselet nagy alakjainak művein keresztül demonstrálja. Machiavelli A Fejedelem című művével (l.: 911810) tört úton Hobbes, Locke a politika új művészetét, a munka és a tulajdon új elveit fektetik le. Ezt követően a francia felvilágosodás nagy alakjai, illetőleg a francia forradalom utáni liberalizmus teoretikusai gazdagítják az eszmerendszert: Montesquieu a hatalmi ágak elválasztásával, Rousseau azzal, hogy a Locke által kifejtett liberális eszméket kemény bírálatnak veti alá, Benjamin Constant a szabadelvű politika reális, ellenzéki szerepének kialakításával, míg François Guizot a társadalmat nem ellenségként, hanem partnerként kezelő liberális kormányzással. A folyamat múlt századi végpontján Tocqueville az amerikai demokrácia természetének feltárásával, a társadalmi és politikai állapot megkülönböztetésének és az egyenlőtlenségek folyamatos megszüntetésének feladatát tűzi ki. A politikai-eszmetörténeti okfejtés következtetései a jelenbe és a jövőbe mutatnak. - A jó fordításban, gondos szerkesztéssel közreadott munka társadalomtudományi stúdiumokat végző egyetemi hallgatók, a politika elméleti kérdései iránt érdeklődők olvasmánya.
állapot:
kategória: Könyv > Filozófia >
kategória: Könyv > Társadalomtudomány >
kiadó: Tanulmány, 1994
cikkszám / ISBN: 0029258
kötés: fűzve
oldalszám: 145
könyv nyelve: magyar
Powered by Axio
Telefon:+36 1 317-50-23
E-mail:muzant@t-online.hu
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár