kategóriák

kosár

üres a kosár
nincs bejelentkezve

Máthé Dénes : A költői kép szemiotikai és irányzati vizsgálata a két világháború közti magyar költészetben [Dedikált példány]

  • leírás
  • további adatok
Expresszionizmus, szürrealizmus, tárgyias-intellektuális stílus.

Sorozat: Erdélyi Tudományos füzetek 252.

Szemiotikai ​vizsgálódást végezni a hermeneutika, kognitiv nyelvészet dominanciájának korszakában többszörösen is kockázatos vállalkozás. Ennek egyik oka az, hogy a költői kép Szemiotikai vizsgálódást végezni a hermeneutika, kognitív nyelvészet dominanciájának elszakíthatatlan a nyelv, a szóvég, a műalkotás, az irodalmiság és más olyan fogalmaktól, amelyek kritikai újragondolása nyugati kultúrákban már négy évtizede megindult, akkor tehát, amikor nálunk e fogalmak strukturalista kidolgozása még csak elkezdődött. Másik oka a XX. század természettudományos optimizmusának szellemében formálódott nyelv-és irodalomszemiotika elméleti egyoldalúsága és módszertani merevsége, a jeltudománynak a szemantikára, esetleg a szintaktika és a szemantika együttesére való korlátozása, és a pragmatika teljes mellőzése vagy külsőleges kezelése. Tanulmányomban egy pragmatikai alapvetésű nyelvszemiotika felvázolásával próbálkoztam meg. Ehhez a nyelvi jelviszonyból indultam ki, mert így a mindenkori jelhasználó szerepe is kihangsúlyozható, s a nyitottság és a folyamatosság elve jelenti a perspektívát. Ebben az összefüggésben a jel olyan kulturális képződmény, amely a nyelvhasználatban jön létre és formálódik, s benne tudat és tárgyszerűség ötvöződik. A pragmatikai alapozás másik újdonsága, hogy a nyelvi jelnek nemcsak a jelentésbeli, hanem a jelölési funkciójával is számoltam, és az irányzati képtipológiák összeállításakor levontam az ebből adódó képelméleti következményeket.
állapot:
kategória: Könyv > Irodalomtörténet >
kategória: Könyv > Esszé, tanulmány >
kategória: Bibliofilia > Dedikált, aláírt >
kategória: Könyv > Nyelvészet >
kiadó: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2005
cikkszám / ISBN: 0055855
kötés: fűzve
oldalszám: 172
könyv nyelve: magyar

további képek

Powered by Axio
Telefon:+36 1 317-50-23
E-mail:info@muzeumantikvarium.hu
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár