kategóriák

kosár

üres a kosár

Régiség >

darab / oldal:
találatok: 464db
kép feltöltés ideje/ szerző/ megnevezés/ ár
Cooper, James Fenimore : The Pathfinder; or, The Inland Sea.
35 000 Ft
Steele, Richard  : The Spectator, Volume VII
La Motte, Antoine Houdar De : Inés de Castro, Tragedie. Seconde edition.
20 000 Ft
Énekhangzatos könyv, mellyben foglaltatnak a Magyar-országi reformált Egyházak nevezetesebb Soltárjai, minden Dicséretei és Temetési énekjeinek hangzatai, rövid utmutatással az éneklés tanítására. Készítették egyetértőleg Zákány Jósef ref. debreczeni főis
[Kubinyi Sándor] Kubinyi Alexander : Enchiridion lexici juris incliti regni Hungariae, seu extractus universarum legum patriarum in codice juris, ...
[Berzeviczy György] Berzeviczi Georgio : Tractatus de Deo uno, et trino.
Molnár János : Az oltári szentségről és áldozatról a' reformátusok' paizsa ellen hármas könyv.
Doleschal, Paul : Donatus latino-germanico-hungarico-bohemicus, quem, ut desiderata donaret…
(Kazinczy Ferenc ford.) : Sokrates Mainomenos az az a' szinopei Diogenesz dialogusai
[Szent] David királynak és prófétának száz-ötven soltári.
Iuventus Gymnasii Regii Bajensis semesteri posteriore anni M.DCCC.XVIII. ordine meritorum in classes relata
3 000 Ft
Martire, Pietro : Trattato nuovo delle cose maravigliose dell'alma citta, di Roma
[BRASSAI Sámuel] : Számító Socrates. Fejbeli számvetés. Gyakorlati kérdésekben. Ángol mintára. Hazai tárgyakhoz és viszonyokhoz alkalmazva. III-dik kiadás. III. képtáblával.
Pápai Páriz Ferenc : Dictionarium Latino-Hungaricum (Hungarico-Latinum)
Wiedemann, A. : Religion Der Alten Ägypter
12 000 Ft
Schams, (Ferenc) Franz : Vollständige Beschreibung der königlichen Freystadt Pest in Ungern.
Argenti Döme : Különféle betegségek hasonszenvi (homeopathiai) gyógyítása, - kezdő h. orvosok, művelt nemorvosok használatára és Hahnemann életrajza. 4. bőv. kiad.
Schiller, (Friedrich von) : Biographiák vagy a régi és ujjabb időbéli nevezetes embereknek életeknek s viselt dolgaiknak leírásai. - - után fordította Tanárki Mihály. I. köt.
Taxa Medicamentorum pro Regno Hungariae et Partibus eidem adnexis. - Gyógyszerek' árszabása Magyar Ország' és hozzá kapcsolt tartományaihoz alkalmazva.
Powered by Axio