categories

cart

Cart is empty

Books > Religion > Church history, Theology >

items / page:
results: 1984pc(s)
image / author/ item name/ price
Csapodi, Ludovici [Csapody Lajos] : De Deo et divinis eius attribus libri 3. in usum ss. theol. auditorum
9,500 Ft
Négyszáz év 1568-1968 - Emlékkönyv az Unitárius Egyház alapításának négyszázadik évfordulója alkalmából
1,500 Ft
Takács Gyula : Az Újszövetség irodalma - Jézus élete
1,900 Ft
Chadwick, Henry - Evans, G. R. : A keresztény világ atlasza
2,800 Ft
Török Tamás : Unitáriusok - vallomások, emlékezések
800 Ft
Emlékbeszédek, mellyek néhai Széki gróf Teleki József úrnak... halotti gyászünnepén  ... a Pesti Reform. Egyházban elmondattak.
Szabó lajos : Czelder Márton működése a moldva-oláhországi első magyar református misszióban
Képes Kálvin Kalendárium az 1959. évre
600 Ft
Magyar Reformátusok naptára az 1957. évre
600 Ft
Kálvin kalendárium az 1954. esztendőre
600 Ft
Nagy Képes Kálvin kalendárium az 1951. közönséges évre
600 Ft
Fabricius István (szerk.) : Magyar Reformátusok Kálvin kalendáriuma az 1948. évre
600 Ft
Zoványi Jenő : Akadémikus, céhbeli és dilettáns egyháztörténetírók
Fábián Mihály : A Dunamelléki Ref. Egyházkerület története a reformációtól kezdve a jelen század elejéig. Néhai Tormássy János, ezen egyházkerület jegyzője, később szuperintendense kézirata után közli - -. Kolligátum
8,500 Ft
Püspöki Nagy Péter : Szent Gellért csanádi püspök-vértanú élete és műve
1,800 Ft
Elvíra anya : Az ölelés - A Cenacolo Közösség története
1,000 Ft
 Hafenscher Károly - Fabiny Tibor : Négyszázötven éves az Ágostai Hitvallás
1,000 Ft
Pázmány Péter : Krisztus látható egyházáról - Diatriba Theologica
1,400 Ft
Kelemen Krizosztom és Ravasz László : A magyarság lelki egysége
800 Ft
Niezgoda, Cecylian : Szent Kinga - Életrajz
1 2 3 4 5 6 next last
Powered by Axio
Telefon:+36 1 317-50-23
E-mail:info@muzeumantikvarium.hu
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

cart

Cart is empty