kategóriák

kosár

üres a kosár

Könyv > Vallás > vallástörténet, teológia >

darab / oldal:
találatok: 2052db
kép feltöltés ideje/ szerző/ megnevezés/ ár
Bangha Béla : Az oltár titka - Jelen van-e Krisztus az oltáriszentségben?
Bangha Béla : A jezsuita-rend és ellenségei
Bunyitay Vincze : A váradi püspökök a püspökség alapításától 1566. évig
8 000 Ft
Budai hegyek [Térkép]
2 500 Ft
Fodor István (szerk.) : Emlékek a marosvásárhelyi róm. kath. egyházközség múltjából - A hitújítás előtti korszak.
Dömény József (össszeáll) : Zsinati emlékkönyv a Magyarországi Reformált Egyház 1881. október 31-november 24-kig Debrecenben tartott országos zsinatán jelenvoltak életrajzaiból
6 000 Ft
Csapodi, Ludovici [Csapody Lajos] : De Deo et divinis eius attribus libri 3. in usum ss. theol. auditorum
9 500 Ft
Négyszáz év 1568-1968 - Emlékkönyv az Unitárius Egyház alapításának négyszázadik évfordulója alkalmából
Takács Gyula : Az Újszövetség irodalma - Jézus élete
Chadwick, Henry - Evans, G. R. : A keresztény világ atlasza
Török Tamás : Unitáriusok - vallomások, emlékezések
Emlékbeszédek, mellyek néhai Széki gróf Teleki József úrnak... halotti gyászünnepén  ... a Pesti Reform. Egyházban elmondattak.
Szabó lajos : Czelder Márton működése a moldva-oláhországi első magyar református misszióban
Képes Kálvin Kalendárium az 1959. évre
600 Ft
Magyar Reformátusok naptára az 1957. évre
600 Ft
Kálvin kalendárium az 1954. esztendőre
600 Ft
Nagy Képes Kálvin kalendárium az 1951. közönséges évre
600 Ft
Fabricius István (szerk.) : Magyar Reformátusok Kálvin kalendáriuma az 1948. évre
Zoványi Jenő : Akadémikus, céhbeli és dilettáns egyháztörténetírók
Fábián Mihály : A Dunamelléki Ref. Egyházkerület története a reformációtól kezdve a jelen század elejéig. Néhai Tormássy János, ezen egyházkerület jegyzője, később szuperintendense kézirata után közli - -. Kolligátum
Powered by Axio
Telefon:+36 1 317-50-23
E-mail:info@muzeumantikvarium.hu
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár